Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Analitik ve Simülasyon

Müşterilerinizi daha iyi anlamak için araştırma, müşteri analitiği, veri yorumlama ve modellemeleri kullanmak

Veriye dayalı müşteri deneyimlerinden sonuç elde etmek

Müşteri sadakatini kazanmak ve arttırmak köklü markalar için bile çok zordur. Ancak hem şirket içinden hem de dışından çeşitli kaynaklardan alınan büyük ve küçük veriler müşteri davranışına ilişkin değerli bilgiler verebilir. Doğru şekilde yorumlandığında, tüketici verileri pazarlama ve satış yatırımları için bilgi sunabilir ve size en çok kâr getirecek müşterileri ortaya çıkarabilir.

Tüm şirketler, müşterileriyle ilgili gerçeğin tek, doğru ve kullanılabilir versiyonundan fayda sağlayabilir. Verileri yönetme ve analiz etme, bilgi akışlarını iyileştirme ve teknolojiyi kullanmanın yeni yollarını bulmak, bilgi açıklarının ortaya çıkartılmasını ve bu açıkların kaynaklarının tespit edilmesini sağlayabilir. Sonuç ne? Daha iyi ürün ve hizmetler, daha etkin satış çalışmaları, daha iyi yaşam boyu müşteri değeri ve mutlu müşteriler.

Dikkate alınması gereken önemli sorular:
 • Müşteri verileri ve analitiği stratejiniz ne?
 • Hangi verileri toplayarak analiz ediyorsunuz ve ortaya çıkan sonuçlar hangi kararları almanızı sağlıyor?
 • Topladığınız tüm verilere dayalı olarak müşteri hakkında ortak bir görüş oluşturuyor musunuz? Müşteriye sunduğunuz ürün veya hizmetleri ve müşteri deneyimini iyileştirmek aynı zamanda kârlılığı arttırmak için, bu görüşten nasıl faydalanıyorsunuz?
 • Veri ve analitik stratejinizi uygulamak için hangi yetkinliklere sahipsiniz? Çalışanlarınız yeni dijital ve sosyal veri kaynaklarıyla rahatça çalışabiliyor mu? Yeni modelleme ve simülasyon tekniklerinin kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Sosyal medyayı dinlemek. Mobil cihazları algı platformları olarak kullanmak. Müşteri ilişkileri yönetiminden (CRM) gelen veri yağmurunu incelemek. Değişik kültürlerden gelen dile getirilmemiş içgörüleri analiz etmek.

İşletmeniz tüm bunlardan ve daha fazlasından anlam çıkarmalı.

PwC, müşteri etkileşimini iyileştirme fırsatlarını görmenize yardımcı olur. Birlikte, hangi müşteri segmentine hangi değer önerisinin uygun olduğunu belirlemek için “Olursa ne olur (What if)” analizlerini gerçekleştirebiliriz.

İstediğiniz sonuçlara ulaşmak için PwC olarak şu yetkinlikleri kullanmanıza yardım edelim:
 • Araştırma, veri yorumlama ve içgörü, öngörücü modelleme
 • Performans yönetimi (KPG gösterge paneli geliştirme)
 • Öngörücü ve tanımlayıcı analitik, örneğin kaybedilen müşteri tahminleri ve satış eğilimleri
 • Deneyim ekonomisi ve ölçüm
 • Mobil analitik
 • Öngörücü simülasyon ve büyük veri analiz araçları
 • Sosyal zekâ
 • Müşterinin Sesi araştırmaları

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Yiğit Arslan

Yiğit Arslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: