Finans ve Hazine

View this page in: English Günümüz zorlu piyasa koşullarında finans yöneticileri, dört ana konu arasındaki dengeyi korumak zorundadırlar:
 • Organizasyonları için değer yaratmak ve bu değeri korumak;
 • Verimli ve etkin süreç ve kontroller ile operasyonel anlamda mükemmelliği sağlamak;
 • Riskleri belirlemek, öngörmek ve tedbir almak;
 • Yukarıdaki konuları destekleyen yönetim ve raporlama sistemlerini kurmak ve işletmek.

Daha önce önde gelen şirketlerde Finans ve Mali İşler alanlarında yönetici pozisyonunda çalışmış olan danışmanlarımız ile müşterimiz olan şirketlere mali işler alanında değer yaratmaları, yönetim, kontrol ve raporlamalarını geliştirmeleri ve risklerini azaltmaları için destek vermekteyiz.

Günümüzde şirketlerde karşılaşılan bazı konular

 • Operasyonlarınızı tek bir ortak hizmet merkezinde nasıl toplayabilirsiniz?
 • Gelir artırıcı faaliyetlerinizi nasıl değerlendirmeli ve test etmelisiniz?
 • Dış kaynak kullanımı ile beklenen faydalar sağlanacak mı? Bu faydaları garantilemenin yolları nelerdir?
 • Daha verimli ve kalıcı çözümler sunmak için hangi finansal süreçleri değiştirmelisiniz?
 • Maliyetlerinizi sürdürülebilir bir şekilde azaltmak ve verimliliğinizi artırmak için hangi süreçler önem arz etmektedir?
 • IFRS, Sarbanes-Oxley ve diğer benzeri resmi raporlama zorunluluklarını verimliliğinizi azaltmadan nasıl yerine getirebilirsiniz?
 • Yönetim raporlama sisteminiz düzgün çalışıyor mu?
 • Finans ekibinizin teknik ve operasyonel yeterliliğini nasıl daha iyi değerlendirebilirsiniz?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

 • En uygun kaynakları kullanarak, sizin için geçerli olacak çözümlerin devreye alınması,
 • Deneyimlerimiz ve "Global En İyi Uygulamalar" çerçevesinde size en uygun çözümlerin sunulması,
 • Uzman finans profesyonellerinden oluşan PwC danışman ağı bilgi ve deneyiminin sunulması,
 • Finansal yönetim ile ilgili hazırlanmış rapor ve çalışmalar.

Hizmetlerimiz:

Performans Yönetimi

Performans yönetimi anlayışımız organizasyonda değer yaratan temel alanların anlaşılmasına yöneliktir. Bu anlayış ile temel risk göstergeleri ve temel performans ölçümleri çevresinde planlama, bütçeleme ve raporlama yaklaşımları geliştiriyoruz.

Raporlama ve Konsolidasyon

Aktivite bazlı ve önceliklendirmeye yönelik yaklaşımlarımız ile ulaşmak istediğiniz kurumsal performansın önündeki engelleri belirliyoruz. İçinde bulunacakları ortama uygun yeni, verimli ve etkin süreçleri, takip eden performans raporlaması ve konsolidasyonu ile birlikte tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Hazine ve İşletme Sermayesi Yönetimi

PwC olarak, piyasa ve kredi riski ve operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi adına kullanılacak en uygun yöntemler hakkında danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca, nakit akışının iyileştirilmesi için gerekli banka ve nakit yönetim modelleri geliştirmekteyiz. Sektöre özgü tedarik zinciri uzmanlığımızı, güçlü işletme sermayesi yönetimi becerilerimizle birleştirerek müşterilerimize uygun çözümler sunuyoruz. Yeni işletme sermayesi yönetimi yapısının kurulması ve ödeme/alacaklar ile ilgili çözümler konusunda tecrübe sahibi danışmanlardan oluşan uzman bir ekibe sahibiz.

Operasyonel İnceleme

Şirketinizin finansal operasyonlarını inceliyor ve mevcut yapı ve prosedürleri maliyet ve fayda açısından değerlendiriyoruz. Aynı zamanda risklerinizi değerlendiriyor, risklerinizin azaltılması ve değişim için gerekli iş planlarının hazırlanması için çalışıyoruz. Geliştirilen alternatif modeller genellikle ortak hizmet merkezleri ve dış kaynak kullanımları seçeneklerini içermektedirler. Potansiyel tedarikçiler ile hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, uygulanması ve bunların yönetimi ile şirket içi ortak hizmet merkezlerinin kurulması konularında da hizmet vermekteyiz.

Yetenek Yönetimi

Birçok önde gelen kurumda finansal eğitim programlarının kurulması ve sürdürülmesi konusunda çalışmış, eğitim ve değişim yönetimi konularında uzman kişilerden oluşan güçlü bir ekibe sahibiz. Ekibimiz kapsamlı finansal eğitim çözümleri sunmaktadır.

Sistem ve Araçlar

Finans sistemleri için performans yönetimi gereksinimlerini belirliyor ve stratejiler geliştiriyoruz. Mali işler birimini tüm yönleriyle destekleyebilecek sistem ve araçların belirlenmesinde sizlerle birlikte çalışıyoruz.