Gelir Artırma Stratejileri

View this page in: English Hangi araştırmaya ya da pazar analizine bakarsanız bakın, gelirlerini artırmak ticari işletmelerin - eğer birinci değilse - en önemli üç önceliği arasında yer almaktadır.

CEO’lar sürdürülebilir ve karlı ilişkiler kurabilecekleri müşterilerinin olmasını isterler. Bu da onların pazarı, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve iyi hedeflenmiş önerileri ve pazarlama yatırımlarını daha iyi anlamaları gerektiği anlamına gelir.Bu tarz bir yaklaşım kazanmak ve etkili bir şekilde hareket edebilmek organizasyonun sadece bir birimi tarafından başarılamaz, büyümenin kalbinde olan stratejik yönetimi korumak için organizasyon içerisindeki bütün fonksiyonların (örneğin pazarlama, finans, satış, operasyonlar) yönetim ile birlikte çalışmasını gerektirir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Şirketlerin üst yönetimine gelir büyüme döngüsünün her aşamasında yardım ediyoruz ve bağımsız iş çözümlerimizle sizlere destek oluyoruz.

PwC Gelir Artırma Strateji Hizmetleri şu analizleri/değerlendirmeleri kapsamaktadır:

  • Şirketin pazara, ürüne veya servislere ve iç iş süreçlerine ilişkin rekabetçi konumunu belirlemek amacıyla aktivitelerini kıyaslamak;
  • Büyüme ve rasyonelleştirme amacıyla fırsatları tam olarak belirlemek için ürün veya servislerin portföy analizi;
  • İş modelleri geliştirmek ve organizasyonu bu modellere uygun şekilde tasarlamak;
  • Fiyatlama modellerinin analizi ve gözden geçirilmesi, geliri ve karlılığı artırmak için en uygun stratejilerin seçilmesi;
  • Gelir üretimini maksimize etmek için gelişmiş analitik yöntemler kullanarak fiyatlandırma modelleri (vergi öncesi ve sonrası) geliştirmek;
  • Organizasyonun kültürünü ve değerlerini pekiştirecek, etkin satış ve müşteri yönetimi yetenekleri oluşturacak satış eğitimleri tasarlamak;
  • Kaynak gereksinimlerinin ve sınırlı sayıda insanı en iyi şekilde yönetme yollarının analiz edilmesi;
  • Bir dağıtım ya da satış kanalının işletme maliyetinin analizini yapmak ve maliyetlerin piyasa ile paralel olması için her bir kanal üzerinden dağıtılan ürün ya da servis fiyatlandırmasını analiz etmek;
  • Etkin olmayan ve aşırı maliyetli alanların sektör ve süreç kıyaslamaları ile aynı çizgide tam olarak belirlenmesi;
  • Daha önce kaçırılan gelir artırma fırsatlarının olduğu alanların belirlenmesi ve bu alanların öneminin tanımlanması.