Kara para aklanmasının önlenmesi

Mevzuata uyum ve uygulama konusunda neredesiniz?

Kaynağı belirli olmayan ve genellikle suç neticesinde elde edilen gelirlerin mali sisteme sokulmasını engellemeye yönelik kara para aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair ulusal mevzuat yakın geçmişte ciddi değişikliklere uğramış ve finansal hizmetler sektörü başta olmak üzere birçok sektöre ciddi uyum zorunlulukları getirilmiştir.

Mevzuat kapsamına giren konularda faaliyet gösteren şirketlere iş yaptıkları müşteriler hakkında detaylı bilgi toplanması ve bu bilgilerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, kara para aklanmasının engellenmesi amacıyla risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim faaliyetleri yürütülmesi öngörülmüştür. Oldukça uzun vadeli ve ciddi yatırımlar gerektiren bu süreçlerin başarılı bir biçimde hayata geçirilmesi özellikle bu alanda bilgi birikiminin kısıtlı olduğu sektörlerde uygulamada sorunlar teşkil edebilmektedir.

Kara para aklama suçuna ilişkin yaptırımlardan haberdar mısınız?

Öte yandan uluslararası mali suçlara karışıldığına dair iddiaların ortaya çıkması şirket ortakları ve yöneticilerinin başına gelebilecek en büyük kâbuslardan biridir. Bu tür iddiaların yol açabileceği yasal prosedürün maliyetleri ve büyük para cezalarıyla sonuçlanması ihtimali bir tarafa gerek kurumların gerekse yöneticilerinin sicilinde de tamiri zor hasarlara yol açabilir. Bu yöndeki mevzuata tabi kurum ve kuruluşların bu konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla geliştirdiğimiz küresel kara para önleme programı çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve mevzuata uyum, uygulama ve stratejik planlama konularında uzun yıllardır çalışmaktayız.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

  • Kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi ile ilgili kurum politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve ilgili izleme, tespit, eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi
  • Mevcut kurum prosedürlerinin mevzuata uyum seviyesinin tespit edilerek gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
  • Türkiye dışında yerleşik ortakları olan yükümlüler için ilgili ülke mevzuatına uyum seviyesinin tespit edilmesi ve gereken iyileştirme çalışmalarının yapılması
  • Konu ile ilgili gereken bilişim altyapısının kurulması ve uygulanması yönünde danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Şirket birleşme ve satın alımlarında hedef şirketin prosedürlerinin ve geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin incelenerek alıcı tarafından üstlenilecek olası riskli işlemlerin ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi

İletişim

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Gökhan Yılmaz

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488

Bizi takip edin