Ticari anlaşmazlıkların çözümü

Anlaşmazlıkları azami fayda ile sonuçlandırabilecek donanıma sahip misiniz?

Günümüz iş dünyasında ticari anlaşmazlıkların hızlı ve etkin biçimde çözümlenmesi işletmeler için kritik önem taşımaktadır. Gerek yargıya intikal eden gerekse müzakere yoluyla çözülmesi tercih edilen anlaşmazlıklar birçok durumda işletmelere önemli maliyetler doğurmaktadır. Yüksek hukuki giderler ve vakanın çözümü için harcanan yönetim zamanı gibi doğrudan maliyetler yanında şirketlerin operasyonları sekteye uğrayabilmekte ve çalışanlarda motivasyon kaybı oluşabilmektedir.

Belirsizliğin, başarının devamlılığının önündeki en önemli engellerden biri olduğu düşünüldüğünde anlaşmazlıkların doğru yönetilip işletme açısından en avantajlı koşullarla çözülmesi her seviyeden paydaşlar açısından büyük önem taşımaktadır.

Ticari anlaşmazlıkların çözümü doğası gereği birçok disipline bağlı uzmanlığın bir arada kullanılmasını gerektirdiğinden bu uzmanlıkların verimli koordinasyonu vakaların istenilen biçimde neticelendirilmesi için önem arz etmektedir.

Geniş sektörel deneyiminin yanı sıra, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşan ticari anlaşmazlıklar konusunda uzman ekibimiz bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası vakanın çözümüne katkıda bulunmuştur.

Ekibimiz, ihtilaf durumundaki işletmelere vakaya doğru müdahale edilmesi ve yönetilmesi, ihtilafa konu olan miktarın tespiti, hukuki sürece hazırlık ve delil toplanması ve elde edilen verilerin etkin biçimde sunumu konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İşletmelerin ihtilafın boyutu ve tercih edilen çözüm platformu doğrultusunda oluşan ihtiyaçlarına gerek stratejik danışmanlık gerekse bağımsız uzman görüşü sunarak cevap vermekteyiz.

Ticari anlaşmazlıkların müzakeresi, davalara destek sağlanması ve tahkim konularında geniş deneyime sahip uzman ekibimizin aşağıda belirtilen alanlarda tecrübeleri bulunmaktadır:

  • Devralmalar ya da birleşmeler ile ilgili kapanış aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan ihtilaflara ilişkin özel inceleme çalışmaları
  • Uluslararası tahkim davaları
  • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar ve bu doğrultuda yapılan özel inceleme çalışmaları
  • Sigorta poliçelerine ilişkin ihtilaflar
  • İnşaat ve mühendislik taahhütlerine ilişkin ihtilaflar
  • Sözleşme ihlalleri ve teminatların yerine getirilmemesi
  • Rekabet anlaşmaları ihlalleri ve çıkar çatışmalarına ilişkin özel incelemeler
  • Kar kaybı incelemeleri
  • Haksız kazanç

Yukarıda belirtilen ticari anlaşmazlıkların çözümü yanında bu vakalara sebep olabilecek anlaşmalar ya da ileride doğabilecek olası problemlerin ortaya konulması konusunda da işletmelere danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bir ticari ilişkinin tesisi aşamasında gelecekte doğabilecek olası problemlerin tespiti ve herhangi bir ihtilaflar durumunda uygulanabilecek inceleme prosedürlerinin sözleşme ya da benzer bir başka engele takılmaması amacı ile alınabilecek önlemleri tespit ederek işletmelerin ticari anlaşmazlık vakalarına hazırlıklı olmalarına yardımcı olmaktayız.

Ticari anlaşmazlıkların çözümü

İletişim

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5304

Gökhan Yılmaz

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 326 6488

Bizi takip edin