Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları

Uluslararası yolsuzluk ve rüşvet mevzuatının şirketinize getirdiği yükümlülüklerden haberdar mısınız?

Yolsuzluk ve rüşvet gerek uluslararası mevzuat gerekse Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde özel şirketlerin ajandalarında artan bir önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürürlüğe konulan “Foreign Corrupt Practices Act” – FCPA ve Birleşik Krallık tarafından yürürlüğe konulan“United Kingdom Bribery Act”-UKBA yasaları Türkiye’de yerleşik çok sayıda şirketi de hükümlerine tabi kılmaktadır.

Türkiye’nin de taraf olduğu OECD Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Sözleşmesi yurtdışında faaliyet gösteren Türk şirketleri ve bunlara bağlı iştiraklerin uluslararası operasyonlarında kamu görevlileri ile ilgili ilişkilerini düzenlemekte olup sözleşmenin ihlali durumunda şirketler için ağır cezalar öngörülmektedir.

Yolsuzluk ve rüşvet önleme programınız ne kadar etkin?

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin tamamının ortak özelliği şirketlerin etkin bir yolsuzluk ve rüşvet programını uygulamaya koymalarını ve tespit edilen ihlallerin soruşturulması ve gereken düzeltici önlemlerin alınmasını gerektirmeleridir. Bu kapsamda şirketlerde yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili prosedür, yönetmelik ve kontrolleri gözden geçirme, mevcut kontrolleri iyileştirme ve bu konu ile ilişkilendirme gerekliliği doğmaktadır. Aynı zamanda ihbar ya da denetim neticesinde tespit edilen vakalara müdahale ve vaka yönetimi için bir eylem planının hazır bulunması da gerekmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Şu ana kadar yolsuzluk ve rüşvet karşıtı birçok inceleme ve iyileştirme çalışmasında görev almış olan ekibimiz aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir:

  • Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili kurum prosedürlerinin oluşturulması ve mevcut prosedürlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
  • Şirket birleşme ve satın alımlarında hedef şirketin geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin incelenerek alıcı tarafından üstlenilecek olası riskli işlemlerin belirlenmesi
  • Yolsuzluk ve rüşvet odaklı bir suistimal önleme sisteminin oluşturulması ve mevcut sistemlerde gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
  • İhbar ya da denetim neticesinde ortaya çıkarılan yolsuzluk ve rüşvet vakaları ile ilgili soruşturma yürütülmesi
  • Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili şirket çalışanlarına eğitim verilerek bu konudaki bilincin arttırılması
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları

İletişim

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5304

Gökhan Yılmaz

Ticari Anlaşmazlık Çözümleri ve Suistimal İncelemeleri Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 326 6488

Bizi takip edin