Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Farklılaşmış tedarik zincirleri

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Üstün performans ve rekabet avantajını getiren tedarik zinciri geliştirmek
 • Pazar ihtiyaçlarına ve talebe yanıt vermek için tedarik zinciri stratejisini tanımlamak
 • Başarılı bir operasyon için gerekli olan anahtar yetkinlikleri ve bilişim teknolojilerini tanımlamak ve uygulamak
 • Riskleri yönetmek ve sürekli gelişimi sağlamak için izleme, performans yönetimi ve planlamayı kurmak
 • Üstün bir müşteri hizmeti sağlarken; büyüme, maliyet, varlık verimliliği ve süreklilik hedeflerine ulaşmak

 

Karşılaşılan Sorunlar

 • Tedarik zincirinin stratejik bir birim olarak görülmemesi
 • İşletme sermayesinin günden güne artması
 • Varlık verimliliğinin azalması
 • Durağan veya azalan servis seviyeleri
 • Talep karşılamanın sadece tedarik zincirinin görevi olarak görülmesi
 • Problemli ve hedef karlılığı karşılamayan yeni ürün geliştirme ve pazara sunma süreçleri
 • Tedarik zinciri risklerinin tam olarak anlaşılmaması

Daha fazlası

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Tedarik Zinciri Stratejisi & Karmaşıklık Yönetimi
 • Özelleşmiş Tedarik Zincirleri
 • Entegre İş Planı/S&OP
 • Tedarik Zinciri Ayak-izi & Lojistik Optimizasyonu
 • Envanter & İşletme Sermayesi Optimizasyonu
 • Satış Sonrası Operasyonları İyileştirme
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Daha fazlası

Farklı Olan Ne?

 • Tedarik zinciri değişikliklerinin dinamik olarak gözlemlenmesi
 • Ayrıntılı, endüstriye özel bir deneyim
 • Tedarik zinciri yetkinliklerinin zengin araçlar ve endüstriye yön veren teknolojiler ile desteklenmesi

Daha fazlası

Müşteri Kazançları

 • Tedarik zinciri ve iş stratejisinin birbirini destekleyecek şekilde tasarlanması
 • Yeni ürün ve kanal fırsatları ile artan büyüme
 • Satış kaybı, iade ve hasarlarda azalma
 • Gelişmiş işletme sermayesi ve varlık verimliliği
 • Envanter ve yok satmalarda azalma
 • Artan servis seviyeleri ve müşteri memnuniyeti
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması
 • Tedarik zinciri aksamalarından hızla iyileşme ile artan dayanıklılık

Daha fazlası

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: