Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Operasyonel mükemmellik

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Değer zincirinde operasyonel mükemmelliği sağlamak için gerekli yetkinlikleri geliştirmek
 • Müşterilere özel gelişim programını tasarlamak için endüstrinin ve iş modelinin ihtiyaçlarını belirlemek
 • Performansı etkileyen kök sorunları belirlemek ve en iyi uygulamaları tanımlamak, uygulamak
 • İşletim modeli, kültür ve yetkinliklerdeki değişimler ile sürdürülebilir performans iyileştirmesine ulaşmak
 • Global kapsamda geniş ve kompleks operasyonel mükemmellik programları yönetmek

Karşılaşılan Sorunlar

 • Ana süreçlerin, organizasyonel yapının ve BT sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektiren geniş ölçekte iş dönüşümü ihtiyacı
 • Müşteri ihtiyaçlarının ve karlılık hedeflerinin karşılanmaması ve bu durumun kök sebeplerinin anlaşılmaması
 • Gelişim fırsatlarının önceliklendirilmesi, yapılandırılması ve icrasının öz kaynaklarla mümkün olmaması
 • Performans yönetim kültürünün eksikliği
 • Liderlik, kültür ve yönetim sistemlerinin sürekli gelişime olanak vermemesi

Daha fazlası

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Operasyonel Performans İyileştirme Stratejisi
 • Kalite & Güvenilirlik
 • İş Süreçleri Mükemmelliği
 • Verimlilik İyileştirme
 • Yetenek Yönetimi

Daha fazlası

Farklı Olan Ne?

 • Yeni yetkinlikler geliştirirken operasyonları «yalınlaştırma» becerisi
 • Global kapsamda bütünleşik ve sürdürülebilir operasyonel mükemmellik
 • Liderlik ve kültür de dahil olmak üzere transformasyonu destekleyen sistem yaklaşımı
 • Geniş ölçekte değişimi ve sonuç alımını sağlayan derin, endüstriye özel deneyim

Daha fazlası

Müşteri Kazançları

 • Net bir hedef operasyon modeli oluşturulması
 • Müşteri kazancına odaklanan kısa ve uzun vadeli aksiyonlar ve hayata geçirilmesi
 • Liderler ve çalışanlar için geleceğin koşullarına adapte olabilecek yeni yetkinlik ve beceriler
 • Sonuçlarla başa çıkmak için çalışan katılımı ve kültürel değişimin sağlanması
 • Ana iş süreçlerini, organizasyonel birimleri ve bireysel davranışları, kurumsal hedefler ile destekleyen performans yönetim sisteminin oluşturulması

Daha fazlası

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: