Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

COVID-19: Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Etkisi

COVID-19 isimli koronavirüs, modellenmesi, ölçümü ve tahmini zor olacak şekilde dünya üzerindeki operasyonlarda ve tedarik zincircilerinde etkisini gösteriyor. Etkilenen coğrafi bölgeler pek çok global tedarik zincirinin merkezinde yer almakta. Kantitatif verinin eksikliği ve tükenen ve/veya boşa çıkan stok miktarlarının giderek artması şirketleri sözleşmelere dayalı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerine dair endişeye sürüklüyor.

Farklı endüstrilerdeki birçok şirketin etkilenmesi kaçınılmaz gözükmekte. Yakın gelecekte Çin başta olmak üzere salgından etkilenen ülkelerden tedarik edilen malzemelerin maliyetlerinin artış göstermesi bekleniyor. Şirketler ayrıca alternatif satın alma stratejileri üzerinde çalışıyor. Virüsün yayılmasının farklı bölgelerde ortaya çıkması ve artışı ile genel seyri doğrultusunda alternatif tedarik senaryolarını belirlemek ve bunların operasyon için nasıl bir anlam teşkil edeceğini değerlendirmek kritik önem taşıyacaktır.

Bu noktada, tedarik zinciri ile ilgili olarak alınması gereken önlemler üç ana başlıkta değerlendiriliyor.

3 temel önlem:

Kriz Yönetimi

İçinde bulunulan durumun etkisini minimum seviyeye indirmek için acil olarak alınması gereken önlemler.

  • Tedarik zinciri önceliklerini güncelle (talep, tedarik, stok, lojistik)
  • Operasyonlarının sürekliliğini sağla
  • Müşteri ve tedarikçi ilişkilerini yönet

Kısa Vade

Salgının etkisinin azalmaya başlaması ile etkilenen bölgelerde üretim faaliyetlerinin normale dönmesi ve bilgi eksikliklerinin tamamlanması ile birlikte etkilerin değerlendirilmesi için yapılması gerekenler.

  • Arz ve talep etkilerini ölçümle
  • Alternatif tedarik stratejilerini belirle
  • Operasyonel riskleri değerlendir ve senaryoları planla

Orta Vade

Salgın etkisinin zayıflaması ile proaktif ve sistemli olarak uygulanması gereken geleceğe yönelik önlemler.

  • Tedarik zinciri boyunca görünürlüğü sağla
  • Riski modelle ve yönet
  • Dirençli tedarik zinciri tasarla ve uygula

İletişim

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Mehmet Kurtoğlu

Mehmet Kurtoğlu

Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5912

Bizi takip edin: