Basel IV

Basel IV: Risk Ağırlıklı Aktiflerin Dönüşümü

Basel III’ün tamamlayıcısı olarak yayımlanmış olsa da kapsamı ve getirdiği yenilikler düşünüldüğünde Basel IV olarak anılan düzenlemeler RAA’da yeni bir dönem başlatıyor…

Bankaların risk ağırlıklı aktif ölçüm metodolojileri ve sermaye yeterliliği hesaplamaları, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) tarafından yayımlanan uluslararası Basel düzenlemeleri ile şekillenmektedir. Söz konusu düzenlemeler, yaşanan küresel finansal krizler Bankaların risk ve sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına krizden çıkarılan dersler ışığında güncellenmektedir. Bu kapsamda, en son yapılan değişiklikler, BCBS tarafından resmi olarak Basel III’ün tamamlayıcısı olarak tanımlansa da getirilen değişikliklerin kapsamı ve etkisi göz önüne alındığında sektör tarafından Basel IV olarak adlandırılmaktadır.

PwC olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren Basel IV kapsamındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve müşterilerimizi ve sektörü bu konuya hazırlamak ve bilgilendirmek için çeşitli çözümler sunmaktayız.


Detaylı bilgi edinmek için küresel sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

PwC Global Basel IV

İletişim

Nazlı Özyürek

Nazlı Özyürek

Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 326 6830

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri

Telefon: +90 212 326 6142

Bizi takip edin