UFRS 17 Finansal Raporlamada Güncel Konular

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Bildiğiniz üzere uzun süren çalışmalar sonucunda, Sigorta sözleşmeleri ile ilgili gerçek anlamda ilk kapsamlı standart olarak kabul edilebilecek UFRS 17 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ Mayıs ayında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlandı ve erken uygulama seçeneği ile birlikte 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Böylece sigorta şirketleri için yeni bir dönem başlamış oluyor.

UFRS 4’ün bugüne kadar sigorta şirketlerinin kendi ulusal muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine olanak sağlaması çok sayıda farklı yöntemin kullanılmasıyla sonuçlandı. Farklı yöntemlerin kullanılması da yatırımcıların benzer şirketlerin performansını anlamasını ve karşılaştırmasını zorlaştırdı. UFRS 17 tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini gerekli kılarak, UFRS 4’ün yarattığı karşılaştırma sorunlarını çözecek, böylece yatırımcıların ve diğer finansal tablo okuyucularının sigorta şirketlerinin risklerini, karlılığını ve finansal performansını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.

UFRS 17 özellikle isteğe bağlı katılım özelliği olan yatırım ve sigorta sözleşmeleri yapan tüm şirketlerin muhasebe şeklini kökten değiştirecek.

İletişim

Talar Gül
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6073
Eposta

Elçin Toygar
Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri, Direktör
Telefon: +90 212 326 6184
Eposta

Bizi takip edin