Sarbanes-Oxley Yasası'na Uyum


Şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı zamanda etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası veya diğer adıyla Sarbanes-Oxley yasası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır.

Yasanın 302 ve 404 numaralı maddeleri çerçevesinde şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere ilişkin kontrollerin dokümante edilmesi ve değerlendirilmesi zorunlu tutulmuş, kontrollerin etkinliğinden şirket yöneticileri direk olarak sorumlu tutulmuştur. Yasa ile birlikte gelen ağır cezai yaptırımlar şirket yöneticileri başta olmak üzere tüm çıkar sahiplerini ve bağımsız denetçileri derinden etkilemiş, yasaya tabi tüm şirketler finansal raporlamaya yönelik iç kontrollerinin iyileştirilmesi için kapsamlı projeler başlatmışlardır.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

 • Sarbanes-Oxley yasasına tabi olan şirketler için finansal denetim hizmetleri
 • Sarbanes-Oxley yasası içerisinde bulunan dahili kontrollerin yönetim tarafından değerlendirmesi maddesi (SoX 404) kapsamında danışmanlık hizmetleri
  • Bilgi teknolojileri ve iş süreçlerinin incelenmesi, süreç şemalarının çizilmesi, prosedürlerinin yazılması
  • Finansal raporlamaya yönelik risklerin ve iç kontrollerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi
  • Bilgi teknolojileri ve iş süreçlerine ilişkin kontrollerin tasarım ve çalışırlık etkinliğinin değerlendirilmesi
 • Sarbanes-Oxley FPI (foreign private issuer) hazırlık desteği
 • Sarbanes-Oxley yasası denetimi öncesinde şirketlerin yasaya uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Sarbanes-Oxley yasası kapsamında şirketin yapması gereken periyodik yönetim testleri konusunda dış/eş kaynak desteği
 • Sarbanes-Oxley yasasına uygunluk sağlamaya yönelik tüm proje yönetimi hizmetleri

İletişim

Adnan Akan

Adnan Akan

Denetim Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 326 6067

Bizi takip edin