Adli Bilişim Çözümleri

Delilleri verinizde bulun.

Yeni araçlar, metotlar ve yaratıcı çözümler: Ekonomik suçlar ve suistimal ile mücadelede teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabiliyor musunuz? 

İşletmelerin %95’inden fazlasının kayıtlarını elektronik ortamda oluşturduğu ve sakladığı günümüz koşullarında, elektronik verinin adli inceleme ve analize tabi tutulması soruşturma ve anlaşmazlık çözümlemelerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. PwC Adli Bilişim Çözümleri olarak biz, elektronik verinin toplanması ve analizi konusunda eğitimli uzmanlarımız, uluslararası standartlardaki patentli araçlarımız ve dünya genelinde kurulmuş adli inceleme laboratuvarlarımız ile elektronik keşif ve incelemede profesyonel bir yaklaşım sunuyoruz. Uluslararası tecrübeye sahip ekibimiz, büyük ölçekli şirketler tarafından saklanan yüklü miktarlardaki verinin toplanması ve işlenmesi konusunda deneyimli olup, adli bilişim araçlarımız ileri analiz teknikleri gerektiren birçok kurumsal incelemede kullanılmıştır.

Digital Forensics and eDiscovery: Navigating litigation, investigations & crises in the digital age

PwC's Digital Forensics and eDiscovery global network deploy resources quickly, identifying, preserving, collecting, and analysing data relevant to the challenges you face.

loading-player

Playback of this video is not currently available


Hizmetlerimiz

Veri Analitiği & Görselleştirme

Suistimal gerçekleşmeden işlemler üzerinde şüphe uyandırabilecek olanları PwC proaktif veri analitiğiyle keşfedin.

Eğer şirketinizde suistimalden şüphe ediyorsanız ya da satın alacağınız şirketin derinliklerine hakim olmak istiyorsanız PwC Veri Analitiği çözümleri sizin yardımınıza koşacaktır. PwC’nin proaktif çözümleri, erken, hızlı ve kapsamlı kontroller sağlayarak suistimal kaynaklı kayıplarınızı en aza indirir.

Veri Toplama: Suistimal riski taşıyan ve taşımayan kayıtların büyük çoğunluğu BT sistemlerinde saklanmaktadır. Analiz edilecek verilerin tespiti, birleştirilmesi ve veri havuzlarının oluşturulmasında size yardımcı oluyoruz.

Analitik Uygulamalar: Kurumunuza değer sağlayacak sonuçlar elde edebilmeniz için verinizi temizleyip normalize ediyor, sonrasında ihtiyaçlarınıza özel senaryolar ile riskli alanları ve işlemleri belirliyoruz.

Görselleştirme:  Sonuçların ve rakamların önemini vurgulamaya yönelik hazırladığımız anlamlı ve interaktif görseller karar verme süreçlerinizi hızlandırır.

Anomali ve Riskli İşlemlerin Tespiti: Analitik çözümlerimiz yüksek riskli işlem yada operasyonları ve kırmızı bayrakları tespit etmenize yardımcı olur.

Bilgisayar Adli Bilişimi

PwC e-Keşif çözümleri samanlıktaki iğneleri bulmanıza yardımcı oluyor.

e-Keşif: Adli bilişim ekibimiz, müşterilerin yüklü miktarlardaki elektronik verileri yönetmelerine ve yaşanan kritik olayların gerektirdiği yasal süreçlerde yol gösterici bilgilerin incelenmesinde yardımcı olur.

Veri Toplama: Kurumunuz bünyesinde her türlü elektronik verinin tespiti ve güvenli bir biçimde toplanmasında yardımcı oluyoruz. Adli bilişim uzmanlarımız, alacağınız aksiyonlara yönelik terabaytlarca büyüklükteki verileri çıkarıp incelemeye hazır hale getirebiliyor.

Analiz: Yapısal ve yapısal olmayan çok çeşitli veri kaynaklarını analiz ediyor ve kullandığımız görselleştirme teknikleri ile verilerin bütünüyle yorumlanmasını kolaylaştırıyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimiz tarafından önceden tespit edilemeyen veya erişilemeyen bilgileri elde etmemizi sağlıyor. Bu bilgilerin analizine dayalı yapılan değerlendirmeler, kurumun karar verme süreçlerinde kilit bir rol oynuyor.

Mobil Adli Bilişim

Telefon ve bilgisayar adli bilişimi PwC'nin Adli Bilişim Teknoloji Çözümleri departmanının temel taşlarıdır. Adli blişim uzmanlarımız, elektronik kanıtların adli bilişim standartlarına uygun yöntemler ile toplanması ve analizi konusunda eğitilmiştir ve inceleme ortamlarımız en modern araç ve teknoloji ile donatılmıştır.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

İletişim

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Dr. Gökhan Yılmaz

Suistimal İncelemeleri, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6488