Bilgi Teknolojileri Dönüşüm, Strateji ve Yönetişim Hizmetleri

Kurumların değişen iş koşullarına uyum sağlaması ve esnek olabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin bu değişime uygun bir şekilde dönüşümü ve bu konudaki strateji ile yönetişim yapısı önem taşımaktadır.

Bilgi teknolojileri dönüşümünüzü iş stratejinizle ve iş modelinizle uyumlu olacak şekilde desteklemek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

 • Dönüşüme ilişkin yol haritasının değerlendirilmesi ve oluşturulması
 • Dijitalleşme ​olgunluk seviyesinin değerlendirmesi, olgunluk seviyesine ilişkin kıyaslama yapılması ve dijitalleşme yol haritasının oluşturulması
 • Stratejinin değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
 • Yönetişim yapısının değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • Şirket kurulumları ve şirket lisans başvuru süreçleri kapsamında bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri yapılarının oluşturulması
 • Blokzincir, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilere hazırlık amacıyla olgunluk değerlendirmesi ve kıyaslama yapılması ve uygulama yol haritasının oluşturulması
 • Bilgi teknolojileri yapısına ilişkin güçlü yanlara, iyileştirmeye açık alanlara, fırsatlara ve tehditlere yönelik değerlendirme yapılması
 • Bilgi teknolojileri yapısına ilişkin organizasyon, maliyet ile hizmet ve tedarik modeli gibi farklı konulardaki Kuruma özel verilerin analizi ve bu verilere ilişkin kıyaslama yapılması
 • Proje portföyünün strateji ile uyumluluğunun değerlendirilmesi
 • Hizmet modelinin, hizmet yönetimi yapısının ve hizmet envanterinin değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • ITSM (bilgi teknolojileri servis yönetimi) uygulamalarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması
 • Tedarik modelinin (iç kaynak / dış kaynak, bulut bilişim vb.) ve tedarik envanterinin değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • Tedarikçi seçim desteği sağlanması
 • Bilgi teknolojileri süreçlerinde, iş süreçlerinde ve kurumsal destek süreçlerde kullanılan sistem, uygulama ve araçlara ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması (log yönetimi, talep ve değişiklik yönetimi, hizmet yönetimi ve varlık yönetimi vb. sistemler ile ana faaliyetlerin yürütüldüğü operasyonel sistemler, muhasebe, insan kaynakları ve satın alma vb. sistemleri)
 • Maliyet yönetimi yapısının değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
 • Bilgi teknolojileri faaliyetlerine ilişkin yönetim raporlama yapısının ve Kurum içi iletişim planının oluşturulması
 • Teknoloji kullanıcılarına ve paydaşlarına yönelik kullanım, memnuniyet ve beklenti anketlerinin gerçekleştirilmesi

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042