Bilgi Teknolojileri Organizasyon, Süreç ve Kontrol Hizmetleri

Kurumların değişen iş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin organizasyonu yapısı ile süreç ve kontrol bakışı önem taşımaktadır.

Bilgi teknolojileri yapınızı iyileştirmek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Organizasyonun, süreçlerin ve kontrollerin, iyi uygulamalar, uluslararası kabul görmüş çerçeve ve standartlar ve mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • Mimarinin organizasyon, süreç, kontrol, risk, teknoloji, sistem, uygulama, veri vb. katmanlarda kurumsal mimariye uygun şekilde değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • Süreç olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi, olgunluk seviyelerine ilişkin kıyaslama yapılması ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • Risklerinin değerlendirilmesi, kritik risk göstergelerinin belirlenmesi ve ısı haritalarının oluşturulması
  • Süreç dokümantasyonunun (politika, prosedür, standart vb.) değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
  • Teknik dokümantasyonun (kılavuz, talimat, plan vb.) değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
  • Görev tanımları ve komite çalışma esasları ile rol ve sorumlulukların değerlendirilmesi, oluşturulması ve iyileştirilmesi
  • Yetkinliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Organizasyonu, personel ve süreçler için anahtar performans göstergelerinin değerlendirilmesi, belirlenmesi ve iyileştirilmesi
  • Farklı mimari katmanlardaki iyileştirme alanlarına ilişkin fayda, risk ve maliyet değerlendirmelerinin yapılması ve yol haritasının oluşturulması

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042