SAM (Yazılım Varlık Yönetimi) Hizmetleri

Kurumların kaynaklarını verimli bir şekilde yönetebilmesi amacıyla yazılım varlık yönetimi yapısı önem taşımaktadır. Yazılım varlık yönetimi yapınızı iyileştirmek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • SAM (yazılım varlık yönetimi) sürecinin değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • Lisans gözden geçirme çalışmaları ve denetimi
  • Lisanslama modellerinin tasarımı, sözleşmelerle uyumunun doğrulanması ve optimizasyonu
  • SAM (yazılım varlık yönetimi) araçlarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042