Veri Yönetişimi Hizmetleri

Kurumların değişen koşullara uyum sağlaması ve esnek olabilmesi amacıyla veri yönetişim yapısı önem taşımaktadır.
Veri yönetişimi yapınızı iyileştirmek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Veri yönetişimi yapısının değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • Veri analizi, veri madenciliği ve veri kalite kontrol çalışmaları
  • Veri sözlüğü hazırlama çalışmaları
  • Veri envanteri hazırlama çalışmaları
  • Veri sınıflandırması çalışmaları
  • Veri yönetişimi araçlarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması
  • Veri girişi ve veri dijitalleştirme amacıyla eş kaynak kullanımı
  • Veri dönüşümü ve veri aktarımı faaliyetlerine ilişkin güvence çalışmaları

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042