Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Uyum için PwC Yaklaşımı...

Yeni çıkan kişisel verilerin korunması düzenlemelerine hazır mısınız?

Uzun zamandır gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile beraber hem kamunun hem de özel sektörün kişisel verileri ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir.

İsim-soyisim, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve Kanun’da düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında PwC Etkinliği

PwC 5 Mayıs 2016 tarihinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun iş hayatındaki uygulamaları ve özel yaşamımıza ilişkin getirdiği yenilikler ile etkilerini tartışmak üzere, konuyu yakından takip eden kanaat önderlerini ve uzmanları bir araya getirdi.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında PwC & GSG Hukuk ortak yayınları

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında PwC & GSG Hukuk ortak yayınları

Finans kuruluşlarının regülasyonlara uyum faaliyetleri hiç bitmeyecek gibi sürerken, regülasyonlara da sürekli olarak bir yenisi eklenmektedir. 6 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u («KVKK» veya «Kanun»), kişisel veri işleme yoğunlukları nedeniyle finans kuruluşlarını diğer sektörlerden çok daha fazla ilgilendiren bir regülasyon olarak yöneticilerin ajandasına girmiş durumdadır.  

Finans kuruluşlarının («veri sorumlusu») gerçek kişi müşterilerine («ilgili kişi») ait olan kişisel verilerin, KVKK’ya uygun olarak işlenmesi sürecine ışık tutmayı amaçlayarak işbu rehberi hazırlamış bulunmaktayız. 

Rehberimiz, KVKK, Avrupa Birliği 95/46 EC sayılı Yönergesi («AB Yönergesi») ve AB üye ülkelerinin Kişisel Verilerin Korunması («KVK») mevzuatı, finans sektörüne ilişkin uygulamaları ve yetkili otorite ve mahkeme kararları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.  

KVKK’ya uyum sürecinde, ekte yer alan AB uygulamaları ışığında hazırlamış olduğumuz vaka çalışmalarını ve önemli AB kararlarının özetlerini de göz önünde bulundurmanızı öneririz. 

Finans Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Uygulamaları

İletişim

Cihan Vehbi Salihoğlu

Siber Güvenlik ve Veri Koruma Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6849

Özkan Kıvanç

Siber Güvenlik ve Veri Koruma Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886