Yabancı çalışma izni başvurularında işverenlere KEP adresi alma zorunluluğu hk.

01/03/18

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

İnsan Yönetimi ve Organizasyonu Danışmanlığı Bülteni 2018/1


Özet

Yabancı çalışma izni başvurusunda bulunacak işverenlere e-imza kaydı ve KEP adresi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Geçiş aşamasında, 26 Şubat 2018 tarihinden önce yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinden yapılabilmeye devam edecektir. Yeni başvurular ise yeni otomasyon sistemi üzerinden KEP adresi girilerek yapılacaktır. Kapsam

Yabancı çalışma izni başvuruları, e-devlet üzerinden işveren kaydı oluşturularak ilerlemektedir. 26 Şubat tarihinde getirilen uygulama ile yeni bir işveren kaydı oluşturabilmek için artık işyerlerinin e-bildirge kullanıcısı olma ve KEP ( kayıtlı e-posta) adresi alma zorunluluğu getirilmiştir. E-bildirge kullanıcısı işverenin kendisi, işveren vekili ya da işveren adına imza yetkisi olan herhangi bir kimse olabilir. Ebildirge kullanıcısı olmayan işverenler, 26 Şubat 2018 tarihi itibariyle yeni çalışma izni başvurularını yapamayacaktır. Ayrıca belirtilen tarih öncesi yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinde yapılabilmeye devam edecektir.

İletişim

Bilgütay Yaşar
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6094
Eposta

Ekin Altıntaş
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 326 6428
Eposta

Mert Emcan
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör, PwC Turkey
Telefon: +90 212 326 6543
Eposta

Celal Özcan
Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör
Telefon: +90 212 326 6721
Eposta

Bizi takip edin