Yabancı çalışma izni başvurularında işverenlere KEP adresi alma zorunluluğu hk.

01/03/18


İnsan Yönetimi ve Organizasyonu Danışmanlığı Bülteni 2018/1


Özet

Yabancı çalışma izni başvurusunda bulunacak işverenlere e-imza kaydı ve KEP adresi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Geçiş aşamasında, 26 Şubat 2018 tarihinden önce yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinden yapılabilmeye devam edecektir. Yeni başvurular ise yeni otomasyon sistemi üzerinden KEP adresi girilerek yapılacaktır. Kapsam

Yabancı çalışma izni başvuruları, e-devlet üzerinden işveren kaydı oluşturularak ilerlemektedir. 26 Şubat tarihinde getirilen uygulama ile yeni bir işveren kaydı oluşturabilmek için artık işyerlerinin e-bildirge kullanıcısı olma ve KEP ( kayıtlı e-posta) adresi alma zorunluluğu getirilmiştir. E-bildirge kullanıcısı işverenin kendisi, işveren vekili ya da işveren adına imza yetkisi olan herhangi bir kimse olabilir. Ebildirge kullanıcısı olmayan işverenler, 26 Şubat 2018 tarihi itibariyle yeni çalışma izni başvurularını yapamayacaktır. Ayrıca belirtilen tarih öncesi yapılan başvuruların takibi ve eksik evrak yükleme işlemi eski sistem üzerinde yapılabilmeye devam edecektir.

İletişim

Bilgütay Yaşar

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6094

Ekin Altıntaş

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6428

Mert Emcan

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6543

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6721

Bizi takip edin