Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasında Kullanılan Formülerlerin Yenilenmesi Hk.

27/03/18


Sosyal Güvenlik Bülteni 2018/12


Özet

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi;

Ticaret Sicil Müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarında yapılan bildirimler ile Yapı Ruhsatlarına istinaden ayrıca işyeri bildirgesi verilmesine gerek olmadan otomatik olarak işyeri tescili yapılacaktır.Kapsam

SGK’nın 27/02/2018 tarihli E.1192821 tarihli Genel Yazısında:

1- 30 Kasım 2017 tarihinde imzalanan 9 nolu ek idari anlaşma ile “SE 208-…” rümüzlu 25 yeni formüler ihdas edildiği, SGK tarafından hazırlanacak formülerlerin rumuzlarının sonunda (Türkiye-Fransa) kelimelerin baş harflerine ait “TF” ifadesinin yer alacağı,

2- Eski formülerlerden sadece hesaplaşma işlerinde kullanılan “R-1 T” formülerinin kullanılmaya devam edeceği,

3 - İhdas edilen formülerlerin 01.03.2018 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanacağı,

4 -  Oluşturulmuş olan yeni formülerlerin PDF formatında elektronik form olarak Kurum intranet sayfasında Kurumsal > Yurt Dışı > Formülerler sekmesinde yayımlandığı,

5 -  Formülerlerin, Ek İdari Anlaşmadaki açıklamalar doğrultusunda işlemi yapacak personel tarafından ve elektronik ortamda doldurularak, bilgilerin formülere eksiksiz bir şekilde kaydedildiği de kontrol edildikten sonra çıktısının alınıp gereğinin yapılacağı, belirtilmiştir.

Söz konusu SGK Genel Yazısı ve eklerine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK Genel Yazısı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

İletişim

Bilgütay Yaşar

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 326 6094

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör

Telefon: +90 212 326 6721

Bizi takip edin