Yeni Torba Tasarının Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

08/02/18


Sosyal Güvenlik Bülteni 2018/07


Özet

Bakanlar Kurulunca 02.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na Sunulmuş olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” nda;

  • İstihdamın teşvik edilmesi amacı ile 4447 sayılı Kanun’a Geçici 19. Madde, Geçici 20. Madde ve Geçici 21. Maddenin eklenmesi planlanmaktadır. Geçici 19. Madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim desteği ve Geçici 20. Madde ile 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim ve ücret desteği sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Geçici 21. Madde ile bu maddelere ilave olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi desteği sağlanacaktır.
  • Gençlerin istihdamını kolaylaştırmak için 18-25 yaş aralığında olup işe başlayan sigortalıların işe giriş bildirgeleri en geç çalışmaya başladıkları gün Sosyal Güvenlik Kurumuna verilebilecektir.
  • Yetim aylığı almaya hak kazanmış kişilerin 4-a kapsamında sigortalı olmaları halinde yetim aylıkları kesilmeyecektir.
  • Sigortalıların otuz günden az çalıştığını bildiren işverenlerin, beyanları Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilerek, gerekli görülmedikçe kanıtlayıcı belge istenmeyecektir. İbrazı istenen kanıtlayıcı belgelerin ise bir ay içinde eksiksiz olarak ibraz edilmemesi durumunda, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik Kurumunca re ’sen düzenlenecektir.
  • Konut kapıcılarının sigortalılığı Ek-9. Madde Kapsamında sağlanması planlanmaktadır.
  • 5510 sayılı Kanun’a eklenen, Ek 16. Madde ile vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri sosyal güvenlik prim teşviklerinden faydalanabilecektir.
  • Sigorta prim teşviklerinden, geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir. 
  • 10/06/2003 ila 13/05/2014 tarihleri arasında İş Kazasında hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına istihdam desteği getirilmesi planlanmaktadır.
  • 2018 yılında Asgari Ücret Desteği uygulamasına devam edilecektir. 

İletişim

Bilgütay Yaşar

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 326 6094

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör

Telefon: +90 212 326 6721

Bizi takip edin