Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Teknoloji ve verimlilik

"Uluslararası mobilite’’ işlevinin öncelikli amacı, ihtiyaç duyulan yetilere sahip çalışanı, bu çalışana ihtiyaç duyulan bölgeye, mümkün olan en az maliyetle ve en verimli biçimde konumlandırmaktır. Maliyetleri sürdürülebilir seviyelerde tutarken mobilite sürecini stratejik hedefleriniz doğrultusunda nasıl en iyi şekilde planlıyacağınızı mı düşünüyorsunuz? Görevlerndirme politikalarınız hızla değişen iş gücü çeşitliliği, görev pozisyonlarındaki yeni gelişmeler ve farklı görev modelleriyle başa çıkabilecek kadar esnek mi? Mobilite sisteminiz teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor mu? PwC bu sorunlarla başa çıkmak ve mobilite süreçlerinizi gelecekte meydana gelebilecek değişikliklere karşı dayanıklı hale getirmek için sizlerin yanında olacaktır.

Teknoloji

Kısa ve uzun dönemli dolaşımdaki çalışanların, iş amaçlı kısa süreli seyahat edenlerin ve farklı bölgelerde çalışacakların ihtiyaçlarını ve beklentilerini kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde karşılayabilecek, anlaşılması ve kullanılması kolay, güvenli ve erişilebilir bir teknolojik platform ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle, uluslararası dolaşımlarda farklı modellere ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, değişen ihtiyaçlara cevap verirken farklı teknolojik araçlara talep artmıştır. Bu ihtiyaçlara cevap vermek noktasında firmaların uluslararası görevlendirmelerine entegre olarak vergisel boyutta farklı kanun ve uygulamalar her geçen gün gelişmektedir. PwC olarak Türkiye ve hizmet vermiş olduğumuz dünya çapındaki birçok ofimiz ile birlikte değişim içerisinde olan bu sektörde deneyim ve bilgilerimizi paylaşabilir, farklı teknolojik platformlarımız ile ihtiyaçlarınıza cevap verebiliriz.

Bir yandan çalışanların PwC’den aldığı hizmet deneyimini zenginleştirirken, diğer yandan bu çalışanların üzerlerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olacak bir sistem geliştirmek üzere, 5 yıl süren bir AR-GE hamlesi yaptık ve bu çalışmanın sonucunda ortaya 10 Milyon Dolar değerinde bir web çözümü çıktı. MyTaxes’ı, dünyadaki ilk gerçek global vergi platformu olarak müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Şirketlerin mobilite programlarını daha da verimli ve portatif bir hale getirebilmek için - myTravel ve TravelWatch- adlı farklı teknolojik araçlar geliştirdik. Ayrıca uluslararası boyutta marketinde lider konumda nitelendirilen Global Data Collect (GDC) aracını geliştirdik. Bu sayede global verilerin ve ücret raporlarının kolaylıkla değerlendirilebildiği bir platform oluşturduk.
PwC’nin TravelWatch uygulaması; teknolojik inavasyon olarak Re:Locate Dergisi tarafından görevlendirmelerde teknolojik gelişmeler başlığında ödüllendirildi.
Uluslararası mobilitedeki teknoloji kullanımını geliştirmek için stratejik ortaklıklar kurduk. Bu ortaklıklara Microsoft ile yapmış olduğumuz anlaşma bir örnek teşkil etmektedir.
Teknolojiye yatırım yapmaya devam ederek, müşterilerimizin global piyasalarda da karşılaştıkları sorunları anlayabilmek için farklı küresel hesaplamalar yapan, yenilikçi teknolojik çözümler geliştirmeye ve üretmeye devam ettik.
2015’in başlarında yeni jenerasyon global mobilite teknolojileri uygulamaya başladık, myMobility. Bu doğrultuda teknolojik araç ve imkanları bir araya getirerek, en modern teknolojilerin kullanılmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

Uluslararası dolaşımın yönetilmesi

Uluslararası dolaşım programının yönetiminde, başarı, bütün sürecin nasıl işlediğine bağlıdır. İyi tanımlanmamış süreçlerde, program başarılı bir şekilde yönetilemez. Biz müşterilerimizle olan çalışmalarımızda süreci baştan sona değerlendirip, doğru adımlarla ilerlenildiğinden emin olarak işin sorumluluğunu alıyoruz.

PWC ‘nin Uluslararası Görevlendirmeler Bölümü (IAS) görevlendirme sürecinin planlanması ve sürecin düzenlenmesi konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Amacımız, istenen görevlendirme programının kurumsal hedefler boyutunda müşterilerilerimizi memnun etmek ve uluslararası dolaşımdaki çalışanlarınızın memnuniyetini güvence altına almaktır.

Size bu ve benzeri konularda nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Maliyet odaklı yaklaşım 

PwC vergi planlamasına bütüncül bir perspektifle yaklaşmaktadır. Biz sadece çalışan boyutunda bireysel vergi planlaması değil, buna ek olarak, kurumlar vergisi, bordro, muhasebe, risk yönetimi ve idari yönetim konularını da göz önünde bulunduruyoruz. Müşterilerimiz maliyetlerini her zaman göz önünde bulundurmanın yanı sıra, attıkları adımların firmalarının kurumsal itibarını zedelemeyeceğinden emin olmak istiyorlar. Sunduğumuz vergi planlama alternatifleri, müşterimizin küresel piyasada da bu doğrultuda mevzuat ile uyumlu olarak yönetimini sürdürme isteğini önünde bulundurur.

PwC, bir müşteri ile çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, müşteriye değer katmak için fırsatları belirler, bunlara örnek olarak:

 • Müşterimizin vergi durumu, politikası, bordro raporları ve stopaj uygulamaları, ödenen farklı ücret ve yan haklar ile firma bünyesinde yürütülen faturalama süreci gibi faktörleri göz önünde bulundurarak maliyetin azaltılması ve oluşabilecek risklerin yönetilmesi
 • Süreçlerinizin piyasadaki benzer firmalar ile uygulamalar açısında karşılaştırılması ve değerledirilebilecek farklı maliyet düzenlemelerinin yapılması
 • Görevlendirme ve vergi politikalarının rakiplere göre kıyaslanması

Size bu ve benzeri konularda nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Uygulamalarımız

Uluslararası Ücret Raporlama Sürecinin Kolaylaştırılması

İşletmeler, uluslararası dolaşımdaki çalışanlarının ücret bilglerinin doğru şekilde ve doğru zamanda raporlanmasının önemi konusunda giderek bilinçleniyorlar. Buna bağlı olarak İK ve Bordro sistemlerinden talepleri artıyor. Firmaların rekabetçi özelliklerini, Cloud (“Bulut”) teknolojisi, stratejik İK uygulamalarının evrimi (işgücü planlamaları), daha işlevsel otomasyon, karmaşık iş akış teknolojileri, zenginleştirilmiş self-servis uygulamaları, elektronik işlevler, gerçek zamanlı raporlamalar gibi sistemler belirliyor.

Gerçek zamanlı raporlama ve veri analizlerinin bu kadar önemli olduğu ve karşılıklı tarafların birbirlerinden de bir o kadar talepkar olduğu bir ortamda, uluslararası ücret verilerinin takibi ve raporlamalarının doğru ve zamanında yapılması işin doğal gereksinimlerinden biri haline geliyor. Buna rağmen çoğu işletmenin kullandığı sistemler ve süreç yönetimi araçları, bu gereksinimi karşılayacak hacım ve yeterlilikte değil.

Uluslararası raporlamada yaşanan zorluklar

Global Data Collect (GDC) şirketinizin farklı coğrafyalardaki tüm alt birimlerinden, çalışanlara yapılan ödeme bilgilerinin toplanabilmesine olanak sağlayan kullanımı kolay bir web uygulamasıdır.

Global Data Collect işletmenize nasıl değer katar?
 • Üst düzey ve detaylı rapor bilgilerine kolay erişim
 • Uluslararası ücret verilerinin düzenlenerek ve standartlaştırılarak toplanması
 • Veri paylaşımının otomatik hale getirilmesi ve raporlama gereksinimlerine uygun hale getirilmesi
 • Mevcut sistemlerinize entegre edilebilmesi
 • GDC’nin ‘’ Quick Entry’’ özelliği ile ücret verilerinin anında girilmesi ve raporlanması
 • GDC’nin analiz gösterge tablosu, size en az eski verilerlerden elde edilen tahminler kadar potansiyel problemler ve trendllerden oluşan bir taslak sunar
Bütünlük - Basitlik – Beceri

Küreselleşmenin her gün daha belirgin hale gelmesi ve gelişmekte olan piyasalardaki faaliyetlerin hızlı artışı, çalışanların farklı ülkelere yerleştirilmesiyle dünya genelindeki yeteneklerden yararlanılması gibi ihtiyaçların artmasına yol açarken uluslararası görevlendirme türlerindeki değişim daha karmaşık teknolojik ihtiyaçlar doğuruyor. Kısa ve uzun dönemli çalışanların yanı sıra, iş seyahati yapanlar, bölge içi ve sanal çalışanlar; uluslararası çalışan yönetimi, takibi ve uyumluluğunun kolay ve güvenli bir şekilde sağlanabileceği güvenli ve bireysel kullanım sunan bir teknoloji platformu ihtiyacını ortaya koyuyor.

Uluslar arası dolaşımdaki çalışan yönetimi deneyimini artırma sorumluluğumuzun bir parçası olarak, giderek karmaşıklaşan görevlendirmeleri desteklemek için hazırladığımız son araçları sizlere sunuyoruz. myMobility, müşterilerimize tek bir pencereden gerçek zamanlı olarak küresel çaptaki programlarını tümüyle yönetme olanağı sunuyor.

myMobility işletmenize nasıl değer katar
 • Tüm süreci tek bir teknoloji platformuyla yöneterek zaman kazandırılması ve verimin arttırılması
 • Şirketiniz için doğru tecrübeyi oluşturma imkanı
 • İş ve uluslararası dolaşım alanlarında karar mercilerini bilgilendirmek üzere tasarlanmış çok sayıda analiz
 • Sürekli ve zamanında iletişim
 • Veriye gerçek zamanlı erişim, kullanıma hazır, ihtiyaçlarınıza en uygun yöntem
 • Tek bir hesaplama motorunda tüm uluslararası dolaşım hesaplamalarının hatasız ve hızla yapılabilmesi
Çalışanın hayatını kolaylaştırmak

Şirketler, çalışanlarını farklı coğrafi bölgelerde görevlendirerek yetenek havuzlarındaki çalışanları farklı alanlarda kullanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirketler, çalışanlarının farklı ülkelerdeki vergisel yükümlülükler yerine, esas işine odaklanmalarına ihtiyaç duyuyor. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden, bu verilere gerçek zamanlı ve dünyanın her noktasından erişim sağlayabilme ihtiyacı sık sık gündeme getiriliyor.

PwC’nin bu doğrultuda oluşturduğu ve alışanların hizmetine sunduğu MyTaxes, bireylerin ihtiyaçlarına odaklanarak bu yükü hafifletmeyi amaçlayan bu girişimin kilit parçalarından biridir.

MyTaxes işletmenize nasıl değer katar?
 • Kolay kullanımıyla iş günlerinin takibini kolaylaştırır ve vergi formlarının doldurulmasını sağlar, uluslararası çalışanlara vergi tecrübelerinin artmasında yardımcı
 • MyTaxes zaman kazandırır, kullanıcıların işlerinin zamanında teslimine ve hatalardan kaçınmalarına yardımcı olur
 • MyTaxes uluslararası çalışanların memnuniyetini arttırır
 • MyTaxes uluslarası çalışanların uyumluluk risklerini azaltır
 • MyTaxes çalışanların zaman ve dikkatlerini iş hedeflerine ayırmasına olanak sağlar
 • Kullanıcılar günün her saatinde gerçek zamanlı olarak sınırlar arası bilgi değişimi yapabilirler
Hisse bazlı planlar için uluslararası vergi kanunlarına uyumluluk

Şirketlerin küresel işgücü hareketliliği artarken küresel hisse bazlı planlarına ilişkin her bir ülkedeki vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Birçok şirketin, dikkat edilmesi gereken çok sayıda faktörün bulunduğu bu karmaşa içerisinde kendi süreçlerini düzene sokmakta ve kanunlara tam uyum sağlamakta güçlük çekmesi şaşırtıcı değildir.

Örneğin;

 • Farklı ülke gereksinimleri,
 • Çalışanlara verilen şirket hisseleri üzerinden doğan katı vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri,
 • Beyanname vermemekten kaynaklanan para cezaları

Sharetax, uluslararası dolaşımdaki çalışanların sahip oldukları şirket hisselerinden doğan vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini kullanıcılar için hızlıca belirleyen çevrimiçi bir araçtır.

ShareTax işletmenize nasıl değer katar?
 • Birden fazla ülkede uygulanan vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin doğruluğunu artırarak vergi kanunlarına uyumluluğu sağlar
 • Vergi kesintilerinin otomatik hesaplaması için şirket içi ve dışındaki program yöneticilerinin, hisse edindirme sistemlerine kusursuz ve gerçek zamanlı entegrasyonu sağlar
 • Vergi beyannamesi düzenleme hizmetleri ile kurumsal raporlama ve bordro hizmetlerini geliştirmek için verilerin yeniden kullanımına fırsat yaratır
 • Bordro raporları anlaşılır bir şekilde ve her bir ülkenin bordrosuna doğrudan gönderilebilecek şekilde bir form içinde hazırlanır
 • PwC bünyesinde bu konuda uzmanlaşmış 800’ün üzerindeki ödülendirme uzmanı ve yaklaşık 2.500 uluslararası dolaşım danışmanının ortak deneyiminden yararlanmanızı sağlar
 • Birbirine benzeyen durumlar için aynı görüşün tekrar alınması durumunu ortadan kaldırarak maliyetlerin azalmasını sağlar
Çalışanların, seyahatlerinin takibi konusunda bekledikleri sadelik ve esnekliği sağlarŞirketlerin küresel işgücü hareketliliği artarken küresel hisse bazlı planlarına ilişkin her bir ülkedeki vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Şirketlerin uluslararası dolaşımdaki çalışan nüfusu son yıllarda artmaya başlamıştır. Kısa süreli görevlendirmelerde ve sınır ötesi çalışmalarda önemli bir artış olmuştur. İş dünyası daha küresel hale geldikçe, işletmeler, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki vergi rejimleri ile uyumlu kalabilmek için yoğun çaba sarfetmektedir.

TravelWatch çözümümüz, müşterilerimize, kısa süreli uluslar arası görevlerde olan çalışanlarını etkin bir şekilde izleme ve yönetme olanağı sunmaktadır.

TravelWatch işletmenize nasıl değer katar?
 • Uluslararası işlerde görev alan çalışanların beyanname verme yükünü azaltır
 • “Sürprizleri” ön görme ve önleme yeteneği kazandırır
 • Filtreleme ve “drill-down” seçenekleriyle güvenilir raporlar oluşturur
 • Senaryo modelleme fonksiyonuyla belli bir ülkeye çalışan göndermenin şirkete olan etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlar
 • Make strategic business decisions, taking into account all of the complex variables associated with your globally mobile workforce
 • Stratejik işletme kararları alınırken küresel işgücü hareketliliği ile ilgili değişkenlerin tümü hesaba katılır. Tablo raporlama kapasitesi, tahmin ve kaynak planlamasına yardımcı olabilmek

İletişim

Cumhur Dülger

Cumhur Dülger

Uluslararası Görevlendirmeler, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6367

Mert Aktalay

Mert Aktalay

Uluslararası Görevlendirmeler, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6465

Bizi takip edin