İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması

PwC İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı olarak Kariyer.net işbirliğiyle yürüttüğümüz“İnsan Kaynakları Dijitalleşme Endeksi Araştırması" nda Türkiye'deki kurumların İnsan Kaynakları alanındaki teknoloji kullanım trendlerini ortaya koyduk. 15 Şubat 2017 tarihinde İK Zirvesi 2017'de sonuçlarını paylaştığımız araştırmaya 25’in üzerinde farklı sektörden yerli ve yabancı toplam 170 kurum katıldı. Katılımcıların mevcut İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında teknolojiyi hangi seviyede ve ne kadar etkin kullandıklarını değerlendirdiğimiz bu araştırmada insan kaynaklarının Türkiye'deki dijitalleşme yolculuğunda henüz yolun başında olduğunu çarpıcı verilerle görüyoruz.


İK Teknoloji Trendleri
 

 

 


Katılımcı Profili Hakkında

25+ sektörden toplam
170 katılımcı


İnsan Kaynakları Teknolojilerindeki Olgunluk Seviyeleri
 


İnsan Kaynakları Teknolojilerindeki Olgunluk Seviyeleri
 

Araştırmada katılımcıların ortalama teknolojik olgunluk seviyesi %51 seviye puan ile «Düşüğe Yakın» olarak karşımıza çıkmakta. 


Araştırmaya katılan kurumların yarısından fazlasının teknolojik olgunluk seviyesinin Düşük-Düşüğe Yakın olarak çıktığını görüyoruz.

Bu kurumlarda İK süreçleri ağırlıklı olarak manuel yöntemlerle yürütülmekte; bu da operasyonel iş yükü fazlalığına ile verilerin hataya açık olmasına sebep olmakta.
Bu kurumlarda İK süreçlerindeki metrik ölçümleri ve analizleri teknoloji ile desteklenmeyen süreçlerden dolayı sistematik bir şekilde takip edilmeyebilmektedir. Ayrıca raporlamalar ağırlıklı olarak manuel araçlarla oluşturulduğundan etkin bir raporlama sisteminin eksikliğinden de söz edebiliriz.


Araştırmaya katılan kurumların %34’ünün ise teknolojik olgunluğunun orta seviyede çıktığını görüyoruz.

Bu kurumlar İnsan Kaynakları süreçlerinde yer yer teknolojik çözümlerden faydalanmalarına rağmen, verilerin bir araya getirilmesi ve raporlama süreçlerinde manuel yöntemlere başvurabiliyorlar. Birbirleriyle ilişkili İK süreçlerinde ise etkin çalışmaya yönelik sistem entegrasyonu eksikliği karşımıza çıkıyor. Bu seviyedeki kurumlarda İK süreçlerindeki metrik ölçümleri yapılmakla birlikte, daha derin ve detaylı analizler sistemler tarafından yapılamayabiliyor. İK raporlamalarının ise sistemler üzerinden veya manuel yöntemlerle gerçekleştirildiğini görmekteyiz.


Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise katılan kurumların yalnızca %11’inin teknolojik olgunluğunun yüksek/yükseğe yakın seviyede çıkmış olması.

Bu kurumlarda İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında yaygın teknoloji kullanımı olmakla birlikte, birbiriyle ilişkili İK süreçleri arasında sistem entegrasyonunun bulunduğunu görüyoruz.
Yaygın teknoloji kullanımı ile birlikte bu kurumlarda raporlama süreçlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğünü, İK süreç metriklerinin daha etkin bir şekilde takip ve analiz edildiğini ve raporlamaların sistemler aracılığıyla yapılabildiğini görmekteyiz.

10 Farklı İK Süreci Bazında Ortalama Olgunluk Puanları (%100 üzerinden) – Tüm Sektörler

Araştırmada İK teknolojilerinin en yaygın olarak aday araştırma ve bulma, kurumsal bilgi yönetimi ile işe yerleştirme ve oryantasyon süreçlerinde kullanıldığını görüyoruz. Kurumların ihtiyaçlarındaki öncelikler bu süreçlerdeki yaygın teknoloji kullanımında şüphesiz belirleyici faktör olmakta.

PwC Global İK Teknolojileri 2016 Araştırması’nda performans yönetimi ve yetenek yönetimi gibi temel İK süreçlerindeki teknoloji implementasyonu öncelikli alanlar olarak karşımıza çıkarken, Türkiye genelinde yürüttüğümüz araştırmamızda benzer süreçlerin teknolojik olgunluk seviyesinin düşük çıkması ise dikkat çeken bir diğer konu.


Dijitalleşmede Nasıl İlerlemeli?

Kurumların dijitalleşme yolculuğunda olgunluk seviyelerini artırmalarına yönelik atmaları gereken adımlardan ilki kurum stratejileri ile ilişkilendirilmiş bir İK teknolojileri yol haritasının çıkartılması olacaktır. PwC Global İK Teknolojileri 2016 Araştırması’na göre kurumların yarısında İK teknolojileri yol haritası mevcut iken Türkiye’de kurumların yalnızca %34’ü bir yol haritasına sahip.

İK teknolojilerinin yaygınlaşması ile kurumlarda İK faaliyetleri için teknolojik iyileştirme ve süreç entegrasyonu rollerini üstlenen HRIS pozisyonlarının da yaygınlaşması beklenmekte. Globalde daha yaygın olan HRIS rolleri, Türkiye’de kurumların yarısına yakınında mevcut değilken, kurumların %12’si ileride bu rolleri oluşturmayı planladığını belirtiyor.

*PwC Global İK Teknolojileri Araştırması 2016 Sonucu

* PwC Global İK Teknolojileri Araştırması 2016 Sonucu
(Ayrı bir ortak hizmet merkezi ile yöneten kurumların oranı)

İletişim

Mert Emcan
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör
Telefon: +90 212 326 6965
Eposta

Irmak Aydınol
İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Müdür
Telefon: +90 212 326 6517
Eposta

Bizi takip edin: