Ücret Yönetimi ve İK Gündemleri Araştırması


PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı ekibi tarafından 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen Ücret Yönetimi ve İK Gündemleri Araştırması’nın 2016-2017 sonuçları belli oldu.

Farklı sektörlerden, farklı büyüklük ve sermaye yapısındaki şirketlerin katıldığı araştırmada kurumların ücret artış planlarının yanı sıra ücret ve yan haklar yönetimine ilişkin öncelikleri, asgari ücret artış oranı ile ilgili beklentileri ve kurumların İK gündemleri kapsamında 2016 yılında gerçekleşen ve 2017 yılı için planlanan çalışmalar yer alıyor.

Öne Çıkan Sonuçlar

2016 yılında üst yönetim ve beyaz yaka için ücret artış oranı %9 civarında iken, mavi yakada -2016 yılında gerçekleşen asgari ücret artışının etkisi ve asgari ücrete yakın ücretlerdeki domino etkisiyle- yaklaşık %15 olarak gerçekleşti. 2017 yılı için genel ücret artış oranlarının ortalama %9 civarında olması planlanıyor.Ücret Yönetimi kapsamında, katılımcıların 2016 ve 2017’de en çok dış kıyaslama amacıyla genel ücret araştırmalarını edinme ve iş değerlemeye odaklandığı görülmektedir. 2017’de özellikle yan haklar politikasını belirlemeye ve performansa dayalı değişken ödeme sistemlerini düzenlemeye daha çok odaklanacağı belirtmesi dikkat çekicidir.


2016 yılında yapılan asgari ücretteki değişiklik, asgari ücrete yakın ücretlerde de domino etkisi yarattı. Bu doğrultuda kurumların %65’i ücret artış oranlarında domino etkisini de dikkate aldı. 2017 yılındaki asgari ücret artışına ilişkin tahminler sorulduğunda ise araştırmaya katılan kurumların %46’sı asgari ücret artış oranının ortalama %8,2 olacağını tahmin ediyor.Toplam ücret paketi kapsamında, 2017’de kapsamını artırmayı planladıkları çalışmaların başında “eğitim” geliyor. Bazı yan hakların ise kurumların bir kısmı tarafından 2016 yılında sunulmazken, 2017 yılında toplam ücret paketi kapsamına alınacağını görüyoruz. Bunların başında kurumların %28’inin gündeme aldığı bireysel emeklilik sistemi geliyor.


Kurumlar, çalışanların bireysel baz ücretlerini / ücret artış oranlarını belirlerken, çalışanın geçmiş dönem performansı, çalışanın niteliği, pozisyonun kritikliği ve çalışanın potansiyeli gibi birden fazla kriteri dikkate almaktadır. Kıdem parametresinin ağırlığının her yıl yaptığımız benzer araştırmalara göre önceliğini yitiriyor olması dikkat çekicidir.Fonksiyon yöneticilerinin çoğunluğu, kendisine bağlı çalışanların ücretlerini ve kademelerini bildiği görülmektedir. Bununla birlikte yaklaşık 10 kurumdan 1’i kademe ve ücret bantlarını tüm yöneticilere açık şekilde yönettiğini belirtmektedir.


Ücret artış oranları tamamlanan yılın TÜFE oranı ile paralellik gösteriyor

2010’dan bu yana gerçekleştirdiğimiz araştırma verileri incelendiğinde, kurumların bir sonraki yıl için planladıkları ücret artış oranlarının, tamamlanan yılın gerçekleşen ortalama TÜFE artış oranı ile paralellik gösterdiği görülmektedir.

Ücret artışlarında dikkate alınan kriterler

Kurumlar ücret artışı yaparken ağırlıklı olarak geçmiş yılın TÜFE oranını dikkate alıyor. Bununla birlikte kurum içi ücret dengesi, dış kıyaslama ve ücret artış bütçesi planlamaları ücret artışlarını etkileyen en önemli etkenler.

Kurumların 2017 İK gündemi

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri Direktörü Mert Emcan, ücret araştırmalarının şirketlerin öncelikli gündeminde olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: “Ücret yönetimi kapsamında ücret araştırmaları ve dış kıyaslama yapmak %67 oranla kurumların en öncelikli insan kaynakları gündemi olarak karşımıza çıkıyor. Kurumlar bütçelerini doğru organize etme ve verimliliğe odaklanma amacıyla organizasyon yapılarını, genel İK stratejilerini ve politikalarını gözden geçiriyor. Bu kapsamda insan yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, organizasyon yapı tasarımı veya mevcut yapının gözden geçirilmesi, İK çalışanlarının yetkinlik gelişimi için eğitimler 2017 yılında İK yöneticilerinin gündeminde önemli yer tutacak. Öncelikli ele alınan bir diğer konu ise çalışan görüşü ve bağlılığı anketleri olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanların verimliliğini ve bağlılığını sürekli hale getirmek ve aksiyonları belirlemek amacıyla İK yöneticileri anketleri gündemlerine almış durumda.”

İletişim

Ezgi Roylas
İnsan Kaynakları Hizmetleri, Danışman
Telefon: +90 212 326 6029
Eposta

Bizi takip edin: