Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Temelli Ekonomi’nin İlk Adımı

Yeni çıkan kişisel verilerin korunması düzenlemelerine hazır mısınız?

Uzun zamandır gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile beraber hem kamununhem de özel sektörün kişisel verileri ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir.

İsim-soyisim, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve Kanun’da düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Etkinliği

loading-player

Playback of this video is not currently available

Paylaş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında PwC & GSG Bülteni

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Kanunu’nun önemli birçok hükmü 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu hükümler, ilgili kişinin bilgi edinme hakkını ve veri sorumlusunun geri kalan birçok yükümlülüğünü de kapsamaktadır. Böylelikle, ilgili kişi veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriyle ilgili Kanun’da öngörülen haklarını kullanabilmek için veri sorumlusuna başvurabilecektir.

Veri sorumlusu KVK Kanunu’nu ihlal eden davranışlarısebebiyle cezai ve idari yaptırımlara maruz kalabilecektir. Kanun’un hükümlerini yürütecek olan KVK Kurulu’nun 9 üyesinden 5’i TBMM tarafından belirlenmiş olup atamalarına ilişkin karar 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen geçiş süreci sona erdi

Finans Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Uygulamaları

Finans kuruluşlarının regülasyonlara uyum faaliyetleri hiç bitmeyecek gibi sürerken, regülasyonlara da sürekli olarak bir yenisi eklenmektedir. 6 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u («KVKK» veya «Kanun»), kişisel veri işleme yoğunlukları nedeniyle finans kuruluşlarını diğer sektörlerden çok daha fazla ilgilendiren bir regülasyon olarak yöneticilerin ajandasına girmiş durumdadır.  

Finans kuruluşlarının («veri sorumlusu») gerçek kişi müşterilerine («ilgili kişi») ait olan kişisel verilerin, KVKK’ya uygun olarak işlenmesi sürecine ışık tutmayı amaçlayarak işbu rehberi hazırlamış bulunmaktayız. 

Rehberimiz, KVKK, Avrupa Birliği 95/46 EC sayılı Yönergesi («AB Yönergesi») ve AB üye ülkelerinin Kişisel Verilerin Korunması («KVK») mevzuatı, finans sektörüne ilişkin uygulamaları ve yetkili otorite ve mahkeme kararları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.  

KVKK’ya uyum sürecinde, ekte yer alan AB uygulamaları ışığında hazırlamış olduğumuz vaka çalışmalarını ve önemli AB kararlarının özetlerini de göz önünde bulundurmanızı öneririz. 

Finans Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Uygulamaları

İletişim

A. Burak Sadıç
Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri
Telefon: +90 212 326 6832
Eposta

Oktay Aktolun
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri
Telefon: +90 212 326 6073
Eposta

Bizi takip edin