Küresel İç Denetim Anketi 2018

Yeniliğin hızına ayak uydur

 • %56

  Teknolojiyi benimsemenin, iç denetimin organizasyon için değerini etkilediğini düşünen iç denetim liderlerinin oranı

 • %66

  Riskleri gözden kaçırmanın, teknolojinin benimsenmesini iyileştirmemenin en büyük risklerinden biri olarak gören iç denetim liderlerinin oranı

 • %14

  “Geliştiriciler” olarak gruplanan ve teknolojiyi benimseme konusunda gelişmiş katılımcıların oranı

 • %75

  Organizasyona önemli değer kattığı düşünülen geliştiricilerin oranı

Yeni çıkan teknolojiler sebebiyle değişken bir risk ortamında iç denetim fonksiyonunuz organizasyonunuza yardım edebilecek yeteneğe ve araçlara sahip mi?

Yeni teknolojiler, iş yapma yöntemlerimizi değiştiriyor ve yeni ürünler, hizmetler, pazarlar ve organizasyonlar yaratarak yeni şeyleri mümkün kılıyor. İç denetimin değer katmaya devam edebilmesi için bu teknolojik yeniliklerin organizasyonların üzerindeki etkisini anlaması gerekiyor. Yönetim kurulları ve yöneticiler, iç denetim fonksiyonlarının yeni teknolojiler konusunda bir bakış açıları olması gerektiğini ve riskleri yönetip güçlü kontroller koyarken organizasyonun yeni teknolojileri nasıl benimseyeceği konusunda tavsiye vermeleri gerektiğini düşünüyor.

Işıl Uysun - Küresel İç Denetim Anketi 2018

PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı Işıl Uysun Küresel İç Denetim Anketi 2018'i değerlendirdi.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Öne çıkan noktalar

 • Geliştiricilerin %85’i, stratejik planlarının bir parçası olarak teknoloji kullanımına odaklanıyor.
 • Katılımcıların %56’sı, iç denetimin teknolojiyi daha etkili bir şekilde benimseyememesinin, organizasyona kattıkları değeri azaltacağı konusunda hemfikir.
 • Geliştiriciler, bir organizasyon için eşit derecede değerli sayılıyorlar: Geliştiricilerin %75’i önemli değer katarken, takipçilerin %54'ü değer katıyor.

İç denetim fonksiyonlarının gelecekte nasıl gelişmesi gerekecek?

Şirketler yeni çıkan teknolojileri değişiklik ve yenilik yapmak için kullanıyorlar. Şirketlerin iç denetim fonksiyonları, değişime yol açan bu teknolojilerden gerçekten yararlanabilmelerine olanak tanıyacak güveni ve inancı sağlama fırsatına sahiptir.

Yetenek ve teknolojiyi birleştirmek

Teknolojiyi benimsemede daha ileri olan organizasyonlar, aynı zamanda bunun yetenek modelleri üstündeki etkisini de göz önünde bulunduruyor. Yeteneğin bulunabilirliği, teknoloji kararlarına yön verdiği gibi, bunun tersi de doğrudur. Yeni teknolojileri günlük işlemlere dahil edebilmek için farklı beceriler gerekebilir.

Teknolojiyi etkili bir şekilde benimsemek için stratejiler

İş birliği yapın

Panolar ve iş akışı araçları, zamanında ve verimli bir iç denetim fonksiyonunun temel parçalarındandır. Bu araçlar, iç denetimin denetledikleri veya danışmanlık verdikleri kişilerle yürüttükleri işlerini kolaylaştırıp, bilgi paylaşımını ve risk fonksiyonlarıyla iş birliği yapmayı basitleştirir. Pano ve iş akışı araçlarıyla birleşince, iş birliği araçları denetim sürecini oldukça kolaylaştırabilir. Paylaşılan sürücüler ve intranet siteleri, ofisler arası işbirliği için video konferanslarıyla birlikte kullanıldıklarında, iç denetim ekiplerinin başka yerlerdeki hissedarlar ile çalışmalarını destekler, şeffaflığa olanak sağlar ve açık denetim öğelerini takip etme sürecini basitleştirir. İş birliği araçları kullanımında daha ileri seviyedeki iç denetim fonksiyonları, hissedar ilişkilerini yönetmekte ve maliyet verimliliğinde, eşdeğerlerine göre kendilerini daha çok gösteriyor.

Kendi kendine veri çıkarma

Lider iç denetim organizasyonları -geliştiricilerin %80’inden fazlası- operasyonel ve finansal sistemlerden kendi kendilerine doğrudan veri çıkarma yeteneğine sahiptir. Şirketin sistemlerinde uzman olunması, iç denetimin organizasyona bağlı ve ortak olduğunu gösterir.

Gelişmiş veri analizi ve izleme

İç denetimciler arasında yıllardır süren bir tartışma konusu olsa da, veri analizini benimsemeye doğru kat edilen ilerlemeye göre yavaş oldu. İç denetim uzmanları, operasyonların merkezinde analizin ve veri odaklı karar vermenin bulunması gerektiğinin git gide farkına varıyorlar. Lider iç denetim fonksiyonları, önemli ölçüde veri analizi ve izleme kullandıklarını bildiriyor ve analizleri, denetimin doğasını kökten değiştiren dönüşümcü bir şekilde kullanıyorlar.

Öngörü ve otomasyon araçları

Organizasyonlar ürün ve hizmetlerinde akıllı otomasyonu benimsedikçe, iç denetimin de bu teknolojiler konusunda, departmanda uygulamaya koymadan çok önce bilgili olması gerekecek. Geliştiricilerin yalnızca %40’ı yaklaşımlarını iyileştirmek için öngörü ve akıllı otomasyon araçlarını kullanıyor olsa da, faydaları net bir şekilde ortada - sıradan işleri tamamen veya kısmen otomatikleştirerek işçilerin daha zor ve tatmin edici görevlere yönlendirilmesi mümkün olabilir.

İletişim

Işıl Uysun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6635

Tumin Gültekin

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6348

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Lideri, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6073

Bizi takip edin