İnovasyon çağında risk yönetimi ve büyüme sağlama

2018 Risk İncelemesi Araştırması

İnovasyon, etkin risk yönetimi ve büyüme: Dengeyi sağlama

Şirketler inovasyon konusunda baskı gördüklerinden, risk yöneticileri başarılı olmak için şirketlere risk/kazanç dengesi sağlama konusunda yardımcı olmalılar. PwC bu konuyu küresel çapta 1.500’den fazla kıdemli risk yöneticisinin katıldığı 2018 Risk İncelemesi Araştırması'nda ele almıştır. Uyum sağlayanlar — inovasyonla ilişkili riskleri bir dereceye kadar veya oldukça etkili bir şekilde ele alan programı olanlar — kendilerini diğerlerinden ayıran 5 farklı yöntem izliyor. Ve bu programlar inovasyona yönelik kararlarla ilgili daha fazla etki sağlıyor.


Risk yönetim programının inovasyonla ilgili kararları etkileme durumu

S. Belirtilen faaliyetler açısından risk yönetim programınızın etki seviyesi ve karar verme sürecinde değişiklik oluşturma seviyesi nedir?
Taban aralığı: 522-1,036
Kaynak: PwC 2018 Risk İncelemesi Araştırması

PwC’nin Risk İnceleme Araştırması hakkında

Araştırmaya katılanların unvanları: Denetim genel müdürü, genel denetçi, kurul veya denetim komitesi üyesi, denetim komitesi başkanı, uyum genel müdürü, uyum sorumlusu, etik ve uyum genel müdürü, finans müdürü, genel müdür, operasyon müdürü, risk başkanı, risk yönetim sorumlusu, risk direktörü, bilişim yöneticisi ve teknoloji yöneticisi.

Bu araştırma, ana araştırma ve kanıta dayalı danışmanlık hizmetleri için küresel mükemmeliyet merkezi olan PwC Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Aksi belirtilmedikçe, rakamlara ilişkin katılımcı tabanı 1.535’tir (tüm katılımcılar). Bazı sorulara verilen cevap sayıları değişiklik gösterebileceğinden, taban aralığı verilmiştir. Bunun sebebi de cevap seçeneklerinin daha önce yer alan bir sorudan çeşitlenmesi ve bu durumda her cevap için uygulanan örnek büyüklüğünün değişmesidir. 

 

İletişim

Oktay Aktolun

Teknoloji Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Tumin Gültekin

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Bizi takip edin