Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Bilgi Teknolojileri Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

Kurumların değişen koşullara karşı dirençli olabilmesi amacıyla iş ve hizmet sürekliliği bakışı önem taşımaktadır.
Bilgi teknolojileri hizmet sürekliliği yapınızı iş stratejinizle ve iş modelinizle uyumlu olacak şekilde iyileştirmek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Hizmet sürekliliği süreçlerinin değerlendirilmesi, tasarımı ve iyileştirilmesi
  • Hizmet sürekliliği süreçleri yönetimi araçlarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması
  • İş etki analizinin gerçekleştirilmesi
  • Hizmet sürekliliği öncelikleri ile kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Hizmet sürekliliği stratejisinin oluşturulması
  • Hizmet sürekliliği planlamasının gerçekleştirilmesi
  • Olağanüstü Durum / Felaket Kurtarma Planlarının ve İş / Hizmet Sürekliliği Planlarının hazırlanması
  • Veri merkezi ve olağanüstü durum merkezi olgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Veri merkezi ve olağanüstü durum merkezi seçim desteği sağlanması

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6648

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042