2018 Yılı BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açıldı

07/08/18


Ar-Ge Bülteni 2018/6

Özet

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.Kapsam

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından, ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleri ile 09.07.2018 tarihi itibarı ile “2244 – Sanayi Destekleme Programı’’ 2018 yılı çağrısı açılmıştır.

Çağrı metninde, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri ile yapacakları işbirliği çerçevesinde başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu çağrı kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verileceği, böylelikle hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesinin beklendiği belirtilmiştir.

Çağrı başlangıç tarihi 09.07.2018 olarak belirlenmiş ve çağrı başvuruları 28.09.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

  • Burs süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.
  • Özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır. - Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir.

Bu çağrıya başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız

İletişim

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6456

Kaan Memişoğlu

Ar-Ge Hizmetleri, Direktör, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6730

Bizi takip edin