2018 Yılı BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı Çağrı Metninde Güncellemeler Yapılmıştır

14/09/18


Ar-Ge Bülteni 2018/8

Özet

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrı Metninde güncellemeler yapılmıştır ve başvuru tarihi 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.Kapsam

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından, ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleri ile 09.07.2018 tarihi itibarı ile ‘’2244 – Sanayi Destekleme Programı’’ 2018 yılı çağrısı açılmıştır.

Çağrı metninde, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri ile yapacakları işbirliği çerçevesinde başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu çağrı kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verileceği, böylelikle hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesinin beklendiği belirtilmiştir.

Çağrı başlangıç tarihi 09.07.2018 olarak belirlenmiş ve çağrı başvuruları 15.10.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 13 Eylül 2018 tarihi ile çağrı metninde yapılan değişiklikler ve güncellemeler aşağıdaki gibidir;

  • Üniversite veya araştırma altyapıları ile teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte sunacakları Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ihtisas alanı başına en az 5 öğrenci yerine en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması yeterli olacaktır
  • Desteğin başlatılabilmesi için proje sözleşmesi destek kararından sonra 4 ay içerisinde proje yöneticisi ve proje yürütücüsü/ yürütücüleri tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a iletilmelidir. Proje kapsamına dâhil edilecek bursiyerlerin destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden iki dönem içerisinde belirlenerek doktora programına başlaması gerekmektedir.
  • Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar mutabakat sağlayarak istihdam taahhüttünü kesinleştirmesi beklenmektedir. Bu sürenin sonunda ilgili özel sektör kuruluşu, bursiyeri istihdam etmeyi planlamıyorsa, ilgili bursiyerler istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşunda kullanabilecektir.

Bu çağrıya başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.Söz konusu çağrı metnine aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

Özlem Elver Karaçetin

Ar-Ge Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6456

Kaan Memişoğlu

Ar-Ge Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6730

Bizi takip edin