Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 166 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

11/10/18

Gümrük Bülteni 2018/146

Amaç ve Kapsam

22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu’ ’Diğer Kemikli parçalar’’ isimli maddelere ilişkin satırlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 11.10.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı

Miktarı

Tarife Kontenjanı

Dönemi

Uyg G.V%

0201.20

Diğer Kemikli

Parçalar

5000 ton

01.01-31.12

ii

0202.20

Diğer Kemikli

Parçalar

0201.20

Diğer Kemikli

Parçalar

14.100 ton

01.01-31.12

iii

0202.20

Diğer Kemikli

Parçalar

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin