Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

07/12/18

Gümrük Bülteni 2018/182

Amaç ve Kapsam 27.8.2010 tarihli ve 2010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında  Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 7.12.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

Geçici Madde  ile 27.08.2010 tarihli ve 2010/88 sayılı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında  Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında  yürürlükten kaldırılan Karar kapsamında 2018 yılında düzenlenen ithal lisansları 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin