Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07/12/18

Gümrük Bülteni 2018/186

Amaç ve Kapsam

19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“ *: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir.”

Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 7.12.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”

BH014

17.02

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel

01.01-31.12*

BSGTY

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin