Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

30/11/18

Gümrük Bülteni 2018/180

Amaç ve Kapsam 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)  yürürlükten kaldırılmıştır.
Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 30.11.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

İletişim

Cenk Ulu
Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Turkey
Telefon: +90 212 326 6967
Eposta

Cem Aracı
Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey
Telefon: +90 212 326 6967
Eposta

Bizi takip edin