İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/30)

10/09/18

Gümrük Bülteni 2018/137

Amaç ve Kapsam

Bu Tebliğin amacı, 21/11/2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/26) ile Tayland Krallığı menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Düzenlemeyi Yapan Kurum  Ticaret Bakanlığı
Yürürlük tarihi 08.09.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/23) kapsamında uygulanan önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı 
Önlem (CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

Natural Rubber Thread Co., Ltd.

% 4,37

Diğerleri

% 8,75

İletişim

Cenk Ulu

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin