L.P.G.'de ÖTV Artırımı

04/12/18

Konu: L.P.G.’de ÖTV Artırımı
Tarih: 4/12/2018
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Açıklama:

17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin, motorin, LPG, bütan ve propan isimli malların bayi satış fiyatlarının değişmemesi amacıyla, 17 Mayıs 2018 tarihi itibariyle EPDK tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas olan rafineri çıkış fiyatları baz alınarak, uluslararası ürün fiyatları veya döviz kurunda meydana gelecek artışlarda uygulanan ÖTV tutarlarının azaltılması, uluslararası ürün fiyatları veya döviz kurunda meydana gelecek azalışlarda ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde artırılması öngörülmüştü.

Ancak 16 Ağustos 2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanun’u eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan benzin, motorin ve L.P.G. türevlerinde 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV tutarları yeniden belirlenmiş ve sözü edilen malların bayi satış fiyatları bu tutarlar gözönüne alınarak yeniden tespit edilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 3 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen mallardan L.P.G.’de uygulanacak ÖTV tutarında artış yapılmıştır. Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen mallar için 4/12/2018 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV tutarları aşağıdaki listede olduğu şekilde açıklanmıştır. 


2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖTV TUTARLARI

Yürürlük Tarihi: 4/12/2018

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV

Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,3765

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,4985

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

1,7945

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

1,7780

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

İletişim

Cenk Ulu
Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Turkey
Telefon: +90 212 326 6967
Eposta

Cem Aracı
Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey
Telefon: +90 212 326 6967
Eposta

Bizi takip edin