Mali Hukuk Hizmetleri

Özel Hukuk Hizmetleri Birimimiz yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize kuruluşlarından itibaren bir ortak zihniyetiyle tüm hukuki işlemlerinde yardımcı olmaktadır. Verdiğimiz hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

  • Hukuki sorunlar hakkında; özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek
  • Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek
  • İrtibat büroları kuruluşu hizmetleri
  • Şube kuruluşu hizmetleri
  • Şirket kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket) hizmetleri
  • Şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın özellikle Joint Venture, Ortaklar Arası Sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Özel Detaylı İnceleme (Due Diligence) raporları hazırlanması
  • Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlıklarının yapılması
  • Birleşme, Bölünme, Devralma ve Rekabet Hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunmak