e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru

03/08/18

Vergi Teknolojileri Bülteni 2018/16

Başlık: GİB Duyuru
Amaç / kapsam:

e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru

Konusu: Tüm faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması.
Düzenlemeyi Yapan Kurum: Gelir İdaresi Başkanlığı
Yürürlük: 01.08.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerekmektedir. Bununla birlikte gerek Başkanlığımıza intikal eden olaylar, gerek saha denetimleri sonucu bazı mükelleflerimizin ilgili madde hükümlerine her zaman riayet etmedikleri, ilgili alanlara anlamsız metinler girilebildiği gibi, “müşteri”, “üye”,” isimsiz” vb. ifadeler yazılmak suretiyle e-Arşiv Fatura düzenlendiği belirlenmiş olup, durum Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde yapılan analiz çalışmaları ile de teyit edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle mükelleflerimizin cezai işlemlerle muhatap olmamaları adına mezkur Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemeye riayet etmeleri gerekmekte olup, mağaza çalışanlarınızca söz konusu bilgilerin eksiksiz girilmesi için gerekli uyarıların yapılması uygulamanın sıhhati için önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Duyurulur.


Söz konusu duyuru metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

 

İletişim

Cem Aracı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6967

Cenk Ulu

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin