Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış Raporlarına (Z) Ait Mali Bilgilerin Bildirim Yöntemi Tercihi ve Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu

03/08/18

Vergi Teknolojileri Bülteni 2018/17

Başlık: GİB Duyuru
Amaç / kapsam:

Ödeme Kaydedici Cihazlardan Düzenlenen Günlük Kapanış Raporlarına (Z) Ait Mali Bilgilerin Bildirim Yöntemi Tercihi ve Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu

Konusu: Bu kılavuz, “Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Yöntemi Tercihi Ekranı” nın kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve 1/10/2018 den sonra GİB’e bildirilecek ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin içeriği, formatı, standardı, başvuru ve bildirimin kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esasları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Düzenlemeyi Yapan Kurum: Gelir İdaresi Başkanlığı
Yürürlük: 31.07.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

2. Yeni Nesil ÖKC’lere İlişkin Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Bildirim Usulüne İlişkin Esaslar

3. Bildirim Yöntemi Tercihinin Elektronik Ortamda GİB’e Bildirilmesine İlişkin “TERCİH BİLDİRİM EKRANI” na GİRİŞ

4. Mükellef Adına GİB Sisteminde Kayıtlı ÖKC’lerin Kontrolünün Yapılması

5. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunmak Zorunda Olmayan Mükellefler

6. Bildirim Yöntemi Tercihinde Bulunacak Mükellefler

7. ÖKC TSM Merkezleri Aracılığıyla Bildirimini Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi

8. e-Arşiv Özel Entegratörleri Aracılığıyla Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB’ e Bildirilmesi

9. İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirimi Yerine Getirecek Mükelleflerin ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi

10. ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarının GİB e Bildirilmesi Zamanı

11. Gerçekleştirilecek Bildirimlerin İnternet Vergi Dairesi Uygulamaları Üzerinden Görüntülenmesi ve Güncelleme İşlemleri

 

Duyurunun tamamına ulaşmak için tıklayınız 

İletişim

Cem Aracı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6967

Cenk Ulu

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin