Eğlence ve medya

Günümüzün hızlı medya ortamında dikkat çekmenize ve değer yaratmanıza yardımcı olabiliriz

Son yıllarda dijital teknolojiden yararlanmak için stratejilerin geliştirilmesi,
konsolidasyon ve uyum sürecinin hakim olduğu sektörlerde pazar konumlandırması ve yeni finansman kaynakları bulmak gibi alanlarda çığır açan çalışmalar gerçekleştirdik.

Eğlence ve Medya Sektörü, PwC Türkiye
Paylaş

Kaynak: Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2017-2021 Raporu

Nasıl yardım edebiliriz?

PwC Türkiye olarak, eğlence ve medya sektöründeki uzmanlarımızın tecrübeleri ve küresel ağımızın gücüyle, dijital dönüşümün yarattığı fırsatları ve zorlukları ele alarak, şirketlerin geleneksel iş modellerinden, dijital içerik ve platformları vurgulayan işletmelere ve markalara dönüşmelerine yardımcı olabiliriz.
Televizyon, sinema, müzik, internet, video oyunları, reklamcılık, yayıncılık, radyo, dış mekân reklamcılığı, spor, işletme bilişim sistemleri vb. dâhil olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde müşterilerle çalışıyoruz.

Eğlence ve medya sektörü çıktıları

Eğlence ve medya sektöründe büyümenin küresel ekonominin gerisinde kaldığı bir dünyada kârlı büyüme artık pazarın tümüne yayılmak yerine kendi pazarından pay almayı gerektiriyor. Bu nedenle dünyadaki bütün medya şirketleri, en etkili, en ilginç ve en pratik kullanıcı deneyimlerini oluşturmak için çalışmalara başladı.

Daha yüksek gelir ve daha fazla pazar payı elde etmek için şirketler yeni trende uyum sağlıyor, yatırım yapıyor, yeni yollar deniyor.
Bu şirketler, altı temel alanda köklü değişiklik yapıyor ve bundan kazanç sağlıyor.

Sektördeki birçok segment, yeni iş modellerini kullanarak yeni büyüme trendlerini yakalamak için şirketlerin esnek ve yenilikçi olmalarının gerektiği bir dönüm noktasında. Örneğin, internet üzerinden yayının en önemli gelir kaynağı haline gelmesiyle, kayıtlı müzik alanında, markalar performans haklarından büyük gelir elde etmeye başladı.

Teknolojik ilerlemeler ve bunların getirdiği yeni tüketici davranışları, eğlence ve medya değer zincirindeki gelir ve rekabet avantajı dağılımını yeniden belirliyor. Eğlence ve medya şirketleri ise buna karşılık, kullanıcı deneyimini odak noktasında tutarak tüketicilerle doğrudan ve sürdürülebilir ilişkiler kuruyor.

Teknolojik değişimler, eğlence ve medya şirketlerinin sundukları ürünlerde, markalarda ve iş modellerinde kullanıcı deneyimine dayalı olarak yenilik yapmasını mümkün kılıyor. Sanal gerçeklik ve e-spor gibi hızlı büyüyen segmentlerde ve verilerin bir çeşit para birimi haline geldiği diğer birçok segmentte bunu görebiliyoruz.

Eğlence ve medya sektöründeki hızlı büyüme ile genç nüfustaki artış arasında neredeyse kusursuz bir korelasyon olsa da, içerik stratejileri oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken birçok yerel faktör de var. Şirketlerin tüketicinin kişisel filtreleme mekanizmalarına girmesi gerektiğinden, içerik keşfi daha büyük bir sorun olarak kalmaya devam ediyor.

Eğlence ve medya sektöründe 2016 yılındaki güçlü birleşme ve satın alma trendi, yani yeni gelir kanalları bulmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yapılan kapasiteye dayalı işlemler, bu yıl da devam edecek. Özellikle, veri analiz araçları, teknolojik inovasyon ile canlı etkinlikler ve deneyimlere odaklanan stratejik işlemlerde artış bekleniyor.

Şirketler giderek daha küresel hale gelse de, yerel seviyede gerçekleşen değişimleri anlamak hala büyük önem taşıyor. Yasal düzenlemelerin etkilerini öngörmek zor olsa da bu düzenlemelerin eğlence ve medya sektörü üzerindeki etkileri genellikle açıktır: Devasa bir online yayın ve e-ticaret şirketinin Çin'de doğrudan rekabete girmeme kararı alması gibi.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Sonuç(lar)'}}
{{contentList.loadingText}}

{{contentList.loadingText}}

{{contentList.loadingText}}


İlgili hizmetler

Eğlence ve medya sektörü


Günümüzde tüm dünyada çok hızlı değişen medya ortamında değer yaratmak için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığa sahibiz.

İletişim

Murat Çolakoğlu

Murat Çolakoğlu

Eğlence ve Medya Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6086

Kadir Baş

Kadir Baş

Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6526

Bizi takip edin