Birim Profili

View this page in: English


Günümüzde enerjinin dünya genelindeki önemi gittikçe artmaktadır. Tüketiciler tedarik sıkıntıları ve artan fiyatlar gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Hükümetler ise enerji güvenliği ve küresel ısınma konusunda her zamankinden daha kaygılılar. Gittikçe karmaşıklaşan iş ortamı, çakışan öncelikler, değişen jeopolitik unsurlar, artan mevzuat gereklilikleri, kızışan rekabet ortamı ve paydaş taleplerindeki artış, sektördeki şirketlerin gündemlerindeki meseleler arasında yer almaktadır.

PwC EA&M şirketlerine, önceliklerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve paydaş güveninin oluşturulması gibi alanlarda yardımcı olabilir. Küresel EA&M ekibimiz, sektörün her segmentinde her ölçekteki şirkete profesyonel hizmet vermekte; şirketlerin paydaşları ve faaliyetleri ile ilgili konuları ele almasına destek sunmak üzere denetim, vergi, mali işlemler, performans gelişimi, insan kaynakları ve kriz yönetimi gibi alanlarda sektöre özel çözümler sunmaktadır.

PwC Türkiye olarak, denetim, danışmanlık ve vergi gibi farklı hizmet birimlerinden son derece tecrübeli uzmanları bir araya getiren, alanında lider bir EA&M ekibine sahibiz. EA&M ekibimiz, EA&M sektöründe ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip 100'ün üzerinde uzmandan oluşmaktadır. Türkiye’deki enerji, altyapı ve maden bölümü TÜSİAD’ın Enerji Çalışma Grubu’nda etkin rol almaktadır. Thought leadership (kanaat önderliği) faaliyetlerimiz ve Türkiye’deki önemli sektör faaliyet ve konferanslarına katkılarımız sayesinde müşterilerimiz ile iletişim içerisinde olmaya devam ediyoruz.