Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

 

Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile PwC Türkiye, her üç ayda bir yayımlanmak üzere araştırma ve inceleme çalışmaları gerçekleştirecek.

Bu kapsamda, yapılan ilk çalışma olan "Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi" raporunda sektörün diğer sektörler ile ilişkisi ve değer zinciri incelenmiştir. Çalışmada sektörün kamu gelirleri ve istihdam tarafındaki doğrudan ve dolaylı etkileri de ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

Sektörün, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün çok geniş bir paydaş kitlesi de olduğu görülmektedir.


Rakamlarla Akaryakıt Dağıtım Sektörü

Son 5 yılda ortalama her yıl %7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörlerdendir. Yaklaşık 35 milyon tonluk toplam akaryakıt satışı ile Avrupa ülkeleri arasında 6. sıradadır.

Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının GSYİH içindeki payı son 5 yılda ortalama %3,1’dir.

Sektörde 100’ün üzerinde dağıtım şirketi, 102 depo/antrepo ve aktif olarak çalışan yaklaşık 13.000 bayi bulunmaktadır. Bu kapsamda, sektör Almanya ve İtalya’dan sonra Avrupa’nın en büyük 3. bayi ağına sahiptir.

Sektör yaklaşık 95.000 ön saha, 45.000 nakliye / diğer istasyon personeli ve 10.000 dağıtım şirketi çalışanı  ile birlikte yaklaşık 150.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.


Sektörün Dağıtımdan Pompaya İstihdama Doğrudan Katkısı
Dağıtım Şirketi Çalışanları

Dağıtıcı şirketler ile yapılan görüşmelerde genel merkez, saha personeli ve depo/antrepo personeli olarak yaklaşık 10 bin personel istihdamı yaratıldığı anlaşılmaktadır. İstasyon Görevlileri

Türkiye’de bayi başına ortalama 2 market personeli, 1-2 yıkama/nakliye ve diğer personel istihdam edildiği tahmin edilmektedir.
İstasyon Ön Saha Ekipleri

Türkiye’de bayi başına ortalama 7-8 ön saha personeli istihdam edildiği tahmin edilmektedir.

İletişim

Serkan Aslan
Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı
Telefon: +90 212 376 5330
Eposta

Bizi takip edin