Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Liberalleşmesi Raporu

View this page in: English

PwC Türkiye tarafından hazırlanan Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Liberalleşmesi Raporu yayınlandı.

Bu raporda doğalgaz piyasasını üç ana yönden ele alacağız; arz güvenliği, piyasa liberalleşmesi ve altyapı kısıtları.

Son 25 yılda, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı birkaç milyon metreküpten, 46,5 milyar metreküpe çıktı. Bu artış, dağıtım ve iletim şebekesinin genişlemesinin yanı sıra, elektrik üretiminde doğalgazsantrallarının tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Hızlı büyüme trendi karşısında jeopolitik konular, piyasa liberalleşmesi ve altyapı kısıtları büyük önem kazanıyor.  Ayrıca Türkiye sadece kendi iç talebini karşılamayı değil, stratejik konumu sayesinde bölgesel bir doğalgaz ticaret merkezi olmayı hedefliyor.

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'ndaki liberalleşme hedeflerinin birçoğunun gerçekleştirilememiş olmasına rağmen, Türkiye pazarı büyümeye devam ediyor. Doğal gaz piyasasının liberalleşmesi, arz güvenliğinin sağlanması, tedarik maliyetlerinin azaltılması, özel altyapı yatırımlarının yapılabilmesi ve elektrik piyasasının liberalleşmesi için kilit rol oynayacak.