Avrupa Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar 2017

  • %25
    2016 yılında toplam işlem değerindeki artış
  • 22 milyar$
    Elektrik sektöründe gerçekleşen işlem değeri
  • 190
    Yenilenebilir enerjide gerçekleşen işlem sayısı

Avrupa’da birleşme ve satın almaların görünümü karışık

Fransa ve Almanya'daki seçimler, İngiltere’nin AB’den çıkış süreci gibi belirsizlikler birleşme ve satın alma süreçlerini yavaşlatsa da özellikle yenilenebilir enerji konusundaki talebi değiştirecek bir etkisi olmayacaktır.

Düşük faizli ve düşük büyüme ortamında, regülasyona tabii şebeke varlıklarının uzun vadeli ve öngörülebilir getirileri, altyapı fonu ve diğer finansal yatırımcılar tarafında oldukça değer kazanmaya devam etmektedir. Bu tür işlemlere yönelik yüksek talebin devam etmesiyle birlikte, asıl zorluk piyasadaki varlıkların bulunabilirliği olacaktır.

Verileri inceleyin

Avrupa'daki birleşme ve satın almaların işlem değeri, işlem hacmi, satın alan yapının sınıflandırması ve bölgeleri hakkındaki son ve tarihi verileri inceleyin:

Sınıflandırma
Görünüm
Satın alan sınıfı
Satın alan bölge

İletişim

Ediz Günsel

Elektrik ve Altyapı Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6040

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6086

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin