Elektrik perakende sektöründe benzer sektör yaklaşımları

Çalışma, 2020 ve sonrasında sektörün fotoğrafını şimdiden çekmeyi ve bugünden göstermeyi hedeflemektedir

Tedarikçisini seçen tüketici kavramı, günümüzün birçok farklı sektöründe kullanılmaktadır. Elektrik perakende sektöründe tedarikçi seçiminin serbest bir şekilde gerçekleşmesi, tüketim limitlerinin düşürülmesi kadar önemlidir ve hem piyasa hem de piyasa oyuncularının belirli olgunluk seviyesine ulaşmasını gerektirmektedir. Bir tarafta değişen teknoloji ve artan müşteri beklentileri, diğer tarafta kamu şirketlerinden alış veriş yapma geleneği ve henüz emeklemekte olan bir sistem! 2020 yılına girerken tedarikçileri ve tüketicileri hangi koşullar bekleyecek?

Çalışmada PwC olarak perakendenin farklı sektörlerinin ortak özelliklerine ilişkin bir anket yapmayı ve gelen yanıtları bir potada eriterek sektörün gittiği yönü ve beklentileri hep birlikte gözlemlemeyi amaçlıyoruz.

Elektrik dağıtım şirketlerinin tüketim miktarına göre dağılımı (2016)

Kaynak: EPDK 2017

İletişim

Bizi takip edin