Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü

Bu sektör araştırma çalışması, PwC Türkiye Danışmanlık (Değerleme, Modelleme ve Analiz) Ekibi tarafından yürütülmüştür.

Küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlı kalması ve Net Sıfır Hedefi doğrultusunda dünyanın karbondan arındırılması için etkili yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hedeflere ulaşmak için en kritik konulardan biri olan enerji dönüşümü; enerji arzının karbon salımına yol açmayan ya da asgari seviyede neden olan, kısıtlı olmayan ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi için gereken değişimi ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içerisindeki payının artırılması dönüşümün en önemli destekleyici unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Üretim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler sayesinde, güneş enerjisinin enerji dönüşümünde aldığı rol her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaktadır. 2010-2020 yılları arasında yıllık ortalama %33 büyüme gösteren küresele güneş kurulu gücü, 2010 yılında 40 GW'den 2020 yılında 710 GW seviyesine ulaşmıştır. Mevcut güneş enerjisi kurulu gücünün 4 katına çıkarak 2030 yılında 3.000 GW'ın üzerine gelmesi beklenmektedir. Karbon salımı ve çevresel etkisi açısından sürdürülebilir bir teknoloji olması ve çevreyle uyumlu enerji üretim imkanı sunması, gittikçe azalan kurulum ve işletme maliyetleri, gelişen verimliliği, hızlı bir şekilde devreye alınabilmesi ve hibritlenmeye en uygun elektrik üretim teknolojilerinin başında gelmesi gibi hususlar güneşin bir yenilenebilir enerji teknolojisi olarak ön plana çıkmasını desteklemektedir.

Dünya güneş enerjisi kurulu gücünde lider konumda olan Çin, son yıllarda panel ve hücre üretimi pazarında da payını artırmış, hücre ve panel üretim sektöründe hakim konuma gelmiştir. Diğer taraftan, ABD ve AB tarafından uygulanan vergi ve yaptırımlar sonucunda, Çin’in geçmişte devlet teşvikleri ve maliyet ucuzlatma çalışmaları ile sektörde kazandığı ticari üstünlüğün gelişme hızı azalmaya başlamıştır. Bu durum, diğer ülkelerdeki üreticiler için yeni ticari fırsatlar sunmakta, ABD ve AB gibi enerji dönüşümüne yeterli kaynağı olan ve hızlıca tamamlamak isteyen büyük pazarlarda Çin dışındaki üreticilere avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü Kasım 2021 itibarıyla yaklaşık 8 GW seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’deki güneş ışınım seviyesi ve güneş enerjisi üretim potansiyelinin birçok ülkeye göre oldukça yüksek olması nedeniyle ülkenin yenilenebilir enerji dönüşümünde güneş şüphesiz önemli bir teknoloji olarak ön plana çıkacaktır. Özellikle 2015 yılından beri hızla artan güneş enerjisi kurulu gücünün önümüzdeki yıllarda da hem yerel hem de küresel gelişmeler doğrultusunda, hız kesmeden artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Bu sektör araştırması, Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü'ne yönelik gelişimi ve mevcut piyasa durumunun yanı sıra gelecek beklentilerini sunmayı hedeflemektedir. Dokümandaki içerikler çeşitli halka açık kaynaklardan ya da yerli güneş paneli üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden derlenen verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur.

İletişim

Murat Çolakoğlu

Murat Çolakoğlu

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6450

Engin İyikul

Engin İyikul

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Serkan Aslan

Serkan Aslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5397

Mehmet Özenbaş

Mehmet Özenbaş

ESG ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6842

Bizi takip edin