Belirsiz Çizgiler: FinTech sektörü Finansal Hizmetleri nasıl şekillendiriyor?

Finansal hizmet sunan geleneksel firmaların yüzde 83'ü, işlerinin bir kısmını bağımsız FinTech (Finans Teknolojileri) şirketlerine kaybetme riski bulunduğunu düşünüyor

‘‘Belirsiz Çizgiler: FinTech sektörü Finansal Hizmetleri nasıl şekillendiriyor?’ raporunda 46 ülkeden, Finansal Hizmetler sektöründe dijital ve teknolojik dönüşüm süreçlerine dâhil olan 544 CEO, İnovasyon Müdürü, CIO ve üst düzey yöneticinin görüşleri yer alıyor.

Araştırmaya göre FinTech şirketlerinden gelen baskı en çok bankacılık ve ödeme sektörlerini etkiliyor. Araştırmaya katılan fon transferi ve ödeme sektörü yöneticileri, gelecek beş yılda pazar paylarını yüzde 28 oranına kadar FinTech şirketlerine kaybedebileceklerini söylüyor. Bankacılar ise pazar paylarının yüzde 24'ünü kaybetme riski olduğunu belirtiyor. Bu oran varlık yönetimi sektöründekiler için yaklaşık yüzde 22, sigorta sektöründekiler için ise yüzde 21 olarak görülüyor.

Rapor, FinTech şirketleriyle yapılan en yaygın işbirliği şeklinin %32 müşterek ortaklık olduğunu gösteriyor. Bu da, finansal hizmet şirketlerinin FinTech alanına girip tek başına yatırım yapmaya henüz hazır olmadıklarını gösteriyor.

Katılımcılara FinTech şirketleriyle iş yaparken karşılaştıkları zorluklar sorulduğunda, yüzde 53'ü bilgi güvenliğinden, yüzde 49'u mevzuata ilişkin belirsizlikten ve yüzde 40'ı iş modellerindeki farklılıklardan bahsediyor.

FinTech şirketleri ise, finansal hizmet sunan geleneksel şirketlerle iş yaparken en çok yüzde 54 oranla yönetim ve kültürdeki farklılıklar, yüzde 47 oranla işletim süreçleri ve yüzde 43 oranla mevzuata ilişkin belirsizliklerden kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirtiyor.

loading-player

Playback of this video is not currently available

İletişim

Zeynep Uras

Finansal Hizmetler Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6062

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Bizi takip edin