Denetim ve muhasebe

Denetim hizmetlerimiz finansal tabloların denetim standartlarına uygun olduğuna ilişkin görüş vermenin dışında daha geniş kapsamda yürütülmektedir. PwC olarak vermis olduğumuz denetim hizmetlerimiz ikiye ayrılmaktadır:

Yatırımcılar için: Finansal tabloların doğruluğuna ilişkin bağımsız denetçi görüşü vermek

Yönetim için: Sektörün en iyi uygulamalarını göz önünde bulundurarak finansal raporlama, muhasebe, vergi ve iç kontrol konularında tavsiye vermek

Denetim bölümümüzün büyüklüğü ve denetimini gerçekleştirdiğimiz özel sermayelerin çeşitliliği, zengin deneyimimizi ve endüstrilere ait bilgi birikimimizi oluşturarak etkili bir denetim stratejisi oluşturmamızı sağlamaktadır.

Finansal tabloların denetlenmesinin yanı sıra, denetim hizmetlerimize aşağıdakiler de dâhildir:

  • Ara temettü, aynı katkı, tahvil/hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihracı, tasfiye, ara finansal bilgilerin denetimi bağlamındaki incelemeler;
  • Üzerinde anlaşılmış spesifik denetim prosedür raporları.

İletişim

Engin Alioğlu

Özel Sermaye Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin