Vergi hizmetleri

Portföyünüz ister bölgesel ister küresel pazarlarda faaliyet göstersin, vergi konuları karar süreçlerini her zaman etkilemektedir. Bu yüzden PwC’nin vergi uzmanları, portföy şirketlerinizde vergi ile alakalı ortaya çıkabilecek tüm önemli konuları ve sorularınızı gözden geçirerek etkili çözümler geliştirmek için hizmet vermektedirler. Bu çözümlerin uygulaması, özellikle sizin spesifik ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sunabilecek özel ve uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir. PwC olarak sizlere en iyi sonuçları sunabilmek için 157 ülkeye yayılmış uluslararası ağımız içerisindeki uzmanlığımız ve deneyimimizden faydalanıyoruz.


Fon hizmetleri

Özel sermaye fonlarının yenilikçi vergisel yapılandırılması ve mevzuata uygunluk

Türk yatırımcıların, sağlamış olduğu önemli getiriler nedeniyle özel sermaye yatırımlarına ve diğer alternatif yatırımlara karşı ilgisi giderek artmaktadır. Bu tip varlıklara yapılan yatırımlar vergi ve mevzuat ile ilgili birçok önemli konuyu beraberinde getirmektedir.

Size sağladığımız hizmetler:

  • AIFMD tarafından yatırım şirketlerinin yeni ürünleriyle ilgili ortaya konulan düzenlemenin gerekliliklerine uyum konusunda kapsamlı danışmanlık
  • Yabancı ve yerli fonların, fon kaynaklarının, ortak yatırım araçlarının ve Türkiye’deki danışmanlık şirketlerinin yeniden yapılandırması
  • Yabancı şirketlerin ve finansal araçların Türkiye vergi mevzuatı açısından sınıflandırılması ve her yatırımcı için vergilendirilebilir gelirin belirlenmesi de dahil olarak yerli ve yabancı özel sermaye fonlarının ortak vergi beyannamelerinin hazırlanması

Daha fazlası

Vergi yapılandırması

Yönetim için vergi güvenliği ve optimizasyonu

Özel sermaye fonları işlemlerinde şirketin yönetimini ilgilendiren vergi konuları büyük önem taşımaktadır. Bu konulara yeterli önemin verilmemesi sonucunda birtakım sorunlar oluşabilir.

Size sağladığımız hizmetler:

  • Yönetim öz sermaye hisseleri, sermaye yapısı, borç yapısı ve hisselerin devri konularında tüm süreç boyunca vergi danışmanlığı hizmetleri
  • Opsiyon planları ve prim anlaşmalarının yapılandırılmasıyla ilgili danışmanlık
  • Yurt dışına tabi olma, Türkiye’den ayrılma veya Türkiye’ye yerleşme ile ilgili tüm konular için vergi danışmanlığı

Daha fazlası

Kurumlar vergisi hizmetleri

İnovatif vergi yapılandırması ve portföy şirketlerinin vergi beyanlarına yönelik danışmanlık hizmetleri

Satın alınan portföy şirketlerinin entegrasyonu vergisel yönden etkin yapılandırma gerektirir.

Size sağladığımız hizmetler:

  • Mevcut vergi giderlerini ve ertelenmiş vergileri içeren bir yönetici sunumu dâhil olmak üzere kurumlar ve ortaklıklar için vergi beyannamelerinin hazırlanması ya da incelenmesi
  • Vergi risklerinin ve vergi optimizasyonu ile alakalı olaslıkların belirlenmesi
  • Transfer fiyatlandırması riskleri analizi ve mevcut transfer fiyatlandırma sistemlerinin entegrasyonu ve optimizasyonu konularında destek

Daha fazlası

Daha fazlası

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Özel Sermaye Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin