Özel sermaye sektöründe sürdürülebilirlik ile ilgili PwC araştırması: Artık lüks değil, gereklilik

Sürdürülebilirlik, şirketlerin gündemlerinde istikrarlı bir şekilde ilk sıralara ilerliyor. Bu durum özel sermaye sektörü için de geçerli.

Şirketler yatırımcıların baskılarına yanıt vererek çevre, toplum ve yönetişim kriterlerine, veya kısaca ESG’ye odaklanmaya başladı. Artık özel sermaye şirketlerinin yüzde 83’ünün sorumlu yatırım politikası bulunuyor. 2013’te bu oran çok daha düşüktü (%55). Bunlar PwC’nin tüm dünya çapında yürüttüğü bir anketin sonuçları.

Ankete katılan özel sermaye şirketlerinin %70’i sorumlu yatırım stratejisi benimsemeye bağlılığını kamuya açık şekilde duyurdu. PwC’de ortak ve sürdürülebilirlik uzmanı olarak rol alan Hendrik Fink, “Çevre, toplum ve yönetişim sorunlarını, yani kısaca ESG’yi yönetmek özel sermaye sektöründe artık lüks değil, gereklilik,” diyor.

Bu değişimin sebeplerinden biri yatırımcıların uyguladığı baskı. Diğer yandan sektör, sürdürülebilir yatırımların finansal anlamda da karşılığını verdiğini kabul ediyor. PwC Almanya’da Özel Sermayeden Sorumlu Yönetici görevini üstlenen Steve Roberts, “Bu durum sürdürülebilirliği değer yaratan bir unsur haline getiriyor. ESG sorunlarına sorumluluk sahibi bir yaklaşım, daha yüksek satın alım fiyatını da meşru kılıyor çünkü düşük performans fiyatı aşağı çekiyor,” açıklamasında bulundu. Sürdürülebilirlik, hedef şirketlerce itibar zedeleyici riskleri en düşük seviyeye çekmek için kullanılıyor. Bu riskler, özel sermaye şirketlerinin incelemelerine kattıkları konulardan biri.

Risk yönetimi, sürdürülebilir yatırımın en önemli kilit faktörlerinden biri haline geliyor

Yatırımcıların baskısından ziyade risk yönetimi, sürdürülebilir yatırımın artık kilit faktörü. Ankete katılanların %44’ünün görüşü bu yönde (2013’te %36). Sektörün ve portföyündeki şirketlerinin yüz yüze geldiği riskler listesi uzun: Listenin en başındaki siber saldırılarının hemen ardından insan hakları ve iklim riskleri geliyor. Dijitalleşme ve dijitalleşmeyle ilgili trendler de özel sermaye şirketlerine fırsatların yanı sıra ek riskler de sunuyor. Günümüzde bir şirketin gelecekteki sürdürülebilirliği, geçmişte hiç olmadığı kadar dijitalleşmeye bağlı ve riskleri en düşük seviyeye çekmek ve engellemek için net bir dijital stratejiye ihtiyaç duyuluyor.

Anketin diğer sonuçlarının özeti

Bilinçli kararlar: Bir şirketi satın alma kararı noktasında sürdürülebilirlik kriteri önemli bir rol oynar. Ankete katılanların %41’i, iyi ESG yönetimi sistemi olan bir hedef şirket için daha fazla ödeme yapacaklarını belirtiyor. Katılımcıların %60’ı hedef şirketleri ESG riskleri ve fırsatlarına göre incelediklerini söylüyor.

Açık iletişim: Şirketlerin çoğu, etik veya ahlaki sebeplerden dolayı yatırım yapmayacakları sektör ve pazarlar konusunda detaylı bilgi sağlıyor. Şirketler, ESG konusunda portföy şirketlerinin nasıl davranmasını istediğini açıkça ifade ediyor. ESG konularını kendi yatırım süreçlerine nasıl entegre ettiklerini ve bu durumu nasıl raporlamayı planladıklarını da açıklıyor.

Gereken uzmanlığı oluşturmak: Şirketlerin %78’inin sürdürülebilir yatırım girişimleriyle ilgilenen çalışanı var (2013: %62). Şirketlerin neredeyse yarısı (%46) çalışanlarını bu konuda eğitiyor. 2013’te bu oran çok daha düşüktü (%29). Şirketler, kendi rehberleri bulunan ve yatırım yapmadan önce fon ve yöneticilerinden teknik bilgi talep eden potansiyel yatırımcıların beklentilerine kısmen yanıt veriyor. 

 

İletişim

Engin Alioğlu

Özel Sermaye Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin